dr inż. Jan Kindracki

nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn 28.03.2017 r.