dr inż. Maciej Jaworski

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Energetyka - 15.12.2015 r.

 
 
application/pdf Załącznik nr 2 - autoreferat - j. polski (2,03 MB, 15/03/2016 11:56)
 
 
application/pdf Załącznik nr 3 - wykaz publikacji (1,31 MB, 15/03/2016 11:56)
 
application/pdf Załącznik nr 4 (801,43 kB, 15/03/2016 11:57)
 
 
 
 
 
 
application/pdf Uchwała Komisji Habilitacyjnej (54,63 kB, 15/03/2016 12:00)