dr inż. Mirosław Seredyński

nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 30.09.2019 r.