dr inż. Paweł Malczyk

nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika 30.09.2019 r.