dr inż. Piotr Krawczyk

nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 24.09.2019 r.