dr inż. Piotr Łapka

nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 28.05.2019 r.