dr inż. Sławomir Kubacki

nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej mechanika 23.05.2017 r.