Projekty studenckie i dydaktyczne

Projekty aktualnie realizowane na Wydziale MEiL finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: