NERW PW Nauka Edukacja Rozwój Współpraca

W latach 2018-2022 Wydział Mechaniczny bierze udział w projektach NERW PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca” oraz „NERW 2 PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 studenci Wydziału MEiL mają możliwość skorzystania z bezpłatnych kursów specjalistycznych organizowanych przez Wydział.

Udział uczestników sfinansowany jest ze środków projektów „NERW PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca” oraz „NERW 2 PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oferta szkoleń dla studentów:

Kierunek Energetyka:

  • szkolenia z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych (G1), cieplnych (G2) i gazowych (G3) zakończone egzaminem państwowym (każde w wymiarze 16h lekcyjnych) - projekt NERW
  • specjalność Chłodnictwo i Klimatyzacja: kurs z ręcznego twardego lutowania gazowego przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego (20h lekcyjnych) - projekt NERW oraz szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych (8h lekcyjnych) - projekt NERW2

Kierunek Automatyka i Robotyka:

  • szkolenia z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych (G1), cieplnych (G2) i gazowych (G3) zakończone egzaminem państwowym (każde w wymiarze 16h lekcyjnych) - projekt NERW
Szkolenia G1-G3 dla kierunków Energetyka oraz AiR odbywać się będą w piątki w godz. 16:15-20:00 oraz soboty (9:15-13:00) w okresie od drugiej połowy kwietnia do końca czerwca.
Studentów kierunków Energetyka oraz AiR zapraszam w godz. 8:00-13:00 do pokoju 305 ITC w celu wypełnienia i podpisania dokumentów związanych z udziałem w projekcie. Ostateczny termin podpisania dokumentów - 26 marca br. 
 Terminy szkoleń dla specjalności ChiK ustalone będą indywidualnie z grupą zapisanych studentów.

Kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka oraz Mechanika i Projektowanie Maszyn

  • szkolenie z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych (G1) zakończone egzaminem państwowym (w wymiarze 16h lekcyjnych) - projekt NERW2
Szkolenie G1 dla kierunków LiK oraz MiPM odbywać się będą w 4 piątki (4 tygodnie) w godz. 14:15-18:00. (połowa maja-połowa czerwca).
Studentów kierunków LiK oraz MiPM zapraszam w godz. 8:00-13:00 do pokoju 305 ITC w celu wypełnienia i podpisania dokumentów związanych z udziałem w projekcie. Ostateczny termin podpisania dokumentów - 27 marca br. 

 Warunkiem udziału w szkoleniach jest:

posiadanie statutu studenta IV (tylko LiK oraz MiPM), V (tylko LiK oraz MiPM), VI, VII semestru stacjonarnych studiów inżynierskich lub wszystkich semestrów stacjonarnych studiów magisterskich Wydziału MEiL,

wypełnienie ankiety rekrutacyjnej https://tiny.pl/tgtnr

podpisanie oświadczenia uczestnika projektu (po otrzymaniu e-maila z po zakończeniu ankiety rekrutacyjnej)

wypełnienie bilansu kompetencji przed szkoleniem

 UWAGA!  Ankieta rekrutacyjna została przedłużona do 21.03.2019r. (11:00)

Zajęcia odbywać się będą 1 lub 2 razy w tygodniu, a ich zakończenie planowane jest na 30 czerwca 2019r.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt NERW PW

W latach 2018-2021 w ramach zadania 38 objętych wsparciem będzie 520 studentów Wydziału MEiL.

Zapis na szkolenia zobowiązuje do ukończenia kursu i zdania egzaminu, a udział w zajęciach poprzedzony jest bilansem kompetencji .

W 2018r. w ramach projektu NERW kompetencje podniosło ponad 150 studentów Wydziału, którzy wzięli udział w 4 szkoleniach specjalistycznych.

Kwota dofinansowania zadania:    988 636,00 zł
w tym z UE:     833 222,42 zł
w tym ze środków krajowych:     155 413,58 zł
wkład własny:       29 659,08 zł


Projekt NERW2 PW

W latach 2019-2022 w ramach zadania 14 oraz 38 objętych wsparciem będzie 460 studentów oraz 50 nauczycieli akademickich Wydziału MEiL.

Zapis na szkolenia zobowiązuje do ukończenia kursu i zdania egzaminu, a udział w zajęciach poprzedzony jest bilansem kompetencji.

Kwota dofinansowania zadania:     1 040 248,00zł
w tym z UE:       861 922,44 zł
w tym ze środków krajowych:       178 325,56 zł
wkład własny:         31 207,44 zł

Kontakt w sprawie szkoleń:

mgr inż. Paulina Chrobocińska
Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych
tel. 234 5170
paulina.chrobocinska@pw.edu.pl