NERW PW Nauka Edukacja Rozwój Współpraca

W latach 2018-2022 Wydział Mechaniczny bierze udział w projektach "NERW PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca” oraz „NERW 2 PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W latach 2018-2022 studenci oraz nauczyciele akademiccy Wydziału MEiL mają możliwość skorzystania z bezpłatnych kursów specjalistycznych organizowanych przez Wydział.

Udział uczestników sfinansowany jest ze środków projektów „NERW PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca” oraz „NERW 2 PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt "NERW PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca”  

Oferta szkoleń dla studentów:

Kierunek Energetyka:

  • szkolenia z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych (G1), cieplnych (G2) i gazowych (G3) zakończone egzaminem państwowym (każde w wymiarze 16h lekcyjnych) - projekt NERW
  • specjalność Chłodnictwo i Klimatyzacja: kurs z ręcznego twardego lutowania gazowego przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego (20h lekcyjnych) - projekt NERW 2 oraz szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych (16h lekcyjnych) - projekt NERW

Kierunek Automatyka i Robotyka:

szkolenia z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych (G1), cieplnych (G2) i gazowych (G3) zakończone egzaminem państwowym (każde w wymiarze 16h lekcyjnych) - projekt NERW+

Warunkiem udziału w szkoleniach i egzaminach jest:

1. posiadanie statutu studenta VI, VII semestru stacjonarnych studiów inżynierskich lub wszystkich semestrów stacjonarnych studiów magisterskich Wydziału MEiL na kierunku Energetyka lub Automatyka i Robotyka,

2. wypełnienie ankiety rekrutacyjnej

3. podpisanie oświadczenia uczestnika projektu (po otrzymaniu e-maila z po zakończeniu ankiety rekrutacyjnej)

4. wypełnienie bilansu kompetencji przed szkoleniem

Projekt "NERW 2 PW Nauka - Edukacja - Rozwój – Współpraca”

Oferta szkoleń dla studentów:

Kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka oraz Mechanika i Projektowanie Maszyn

  • szkolenie z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych (G1) zakończone egzaminem państwowym (w wymiarze 16h lekcyjnych) - projekt NERW2

Szkolenie G1 dla kierunków LiK oraz MiPM odbywać się będą w 4 piątki (4 tygodnie) w godz. 14:15-18:00. (połowa maja-połowa czerwca).

Warunkiem udziału w szkoleniach jest:

1. posiadanie statutu studenta IV (tylko LiK oraz MiPM), V (tylko LiK oraz MiPM), VI, VII semestru stacjonarnych studiów inżynierskich lub wszystkich semestrów stacjonarnych studiów magisterskich Wydziału MEiL,

2. wypełnienie ankiety rekrutacyjnej

3. podpisanie oświadczenia uczestnika projektu (po otrzymaniu e-maila z po zakończeniu ankiety rekrutacyjnej)

4. wypełnienie bilansu kompetencji przed szkoleniem

Oferta szkoleń dla nauczycieli akademickich:

W semestrze letnim i zimowym roku akademickiego 2018/2019 nauczyciele akademiccy Wydziału MEiL będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych kursów specjalistycznych organizowanych przez Wydział w ramach zadania 23 projektu NERW2 Kursy specjalistyczne dla nauczycieli akademickich Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa.

W ramach zadania planowana jest organizacja niżej wymienionych kursów:

Szkolenie nr 1: Lab View Core 1

data Dzień tygodnia Godziny zajęć Liczba godzin lekcyjnych Adres Numer sali Planowana liczba osób
10-12.02.2020 poniedziałek-środa 09:00-16:00 18 Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa
143 do 12

Szkolenie nr 2: Lab View Core 2

data Dzień tygodnia Godziny zajęć Liczba godzin lekcyjnych Adres Numer sali Planowana liczba osób
13-14.02.2020 czwartek-piątek 09:00-16:00 12 Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa
143 do 12

Szkolenie nr 3: Lab View Core 3

data Dzień tygodnia Godziny zajęć Liczba godzin lekcyjnych Adres Numer sali Planowana liczba osób
17-19.02.2020 poniedziałek-środa 09:00-16:00 18 Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa
143 do 12

Szkolenie nr 4: Lab View Core DAQ

data Dzień tygodnia Godziny zajęć Liczba godzin lekcyjnych Adres Numer sali Planowana liczba osób
20-21.02.2020 czwartek-piątek 09:00-16:00 12 Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa
143 do 12

Szkolenie nr 5 z oprogramowania ANSYS wspomagającego obliczenia inżynierskie

data Dzień tygodnia Godziny zajęć Liczba godzin lekcyjnych Adres Numer sali Planowana liczba osób
13.01.2020; 20.01.2020; 27.01.2020 poniedziałek 09:00-16:00 24 Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa
20B do 12

Szkolenie nr 6: Szkolenie z technik wykorzystania super komputera Centrum Informatycznego Świerk

data Dzień tygodnia Godziny zajęć Liczba godzin lekcyjnych Adres Numer sali Planowana liczba osób
26-30.08 2019 poniedziałek-piątek 09:00-16:00 24

Instytut Techniki Cieplnej, ul. Nowowiejska 21/25

Warszawa

112 10

Przewidywana liczba osób, które podniosą kompetencje w ramach zadania: 45 (rocznie 11-12 osób)

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem w ramach zadania: 50 (rocznie 12-13 osób)

Regulamin udziału w szkoleniach:

application/pdf Regulamin rekrutacji _SZKOLENIA (231,08 kB, 29/05/2019 12:50)

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 1 do Regulaminu (173,14 kB, 29/05/2019 12:51)

Załącznik nr 2 do Regulaminu:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 2 do Regulaminu (168,65 kB, 29/05/2019 12:52)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt NERW PW

W latach 2018-2021 w ramach zadania 38 objętych wsparciem będzie 520 studentów Wydziału MEiL.

Zapis na szkolenia zobowiązuje do zdania egzaminu, a udział w zajęciach poprzedzony jest bilansem kompetencji .

W 2018r. w ramach projektu NERW kompetencje podniosło ponad 150 studentów Wydziału, którzy wzięli udział w 4 szkoleniach specjalistycznych.

Kwota dofinansowania zadania:    988 636,00 zł
w tym z UE:     833 222,42 zł
w tym ze środków krajowych:     155 413,58 zł
wkład własny:       29 659,08 zł

 
Wytyczne udziału w szkoleniach w ramach zadania 38 NERW

application/pdf Wytyczne udziału w szkoleniach (80,36 kB, 7/04/2019 16:02)

Projekt NERW2 PW

W latach 2019-2022 w ramach zadania 14 oraz 38 objętych wsparciem będzie 460 studentów oraz 50 nauczycieli akademickich Wydziału MEiL.

Zapis na szkolenia zobowiązuje do ukończenia kursu i zdania egzaminu, a udział w zajęciach poprzedzony jest bilansem kompetencji.

Kwota dofinansowania zadania:     1 040 248,00zł
w tym z UE:       861 922,44 zł
w tym ze środków krajowych:       178 325,56 zł
wkład własny:         31 207,44 zł

Wytyczne udziału w szkoleniach w ramach zadania 14 NERW2

application/pdf Wytyczne udziału w szkoleniach (84,86 kB, 7/04/2019 16:03)

Kontakt w sprawie szkoleń:

mgr inż. Paulina Chrobocińska
Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych
tel. 234 5170
paulina.chrobocinska@pw.edu.pl