Najlepsi z Najlepszych! 2.0

logo nzn

Najlepsi z najlepszych! 2.0 to kontynuacja programów Najlepsi z najlepszych! oraz Generacja Przyszłości, które Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowało w ubiegłych latach. W bieżącej edycji programu, osiem projektów z Politechniki Warszawskiej znalazło się na liście projektów dofinansowanych, z czego aż pięć realizuje Wydział MEiL. Dofinansowanie w ramach projektów przeznaczone jest na udział studentów w międzynarodowych konferencjach i konkursach oraz zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z tymi wydarzeniami.

Celem projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach lub zawodach i konferencjach.

Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt w sprawie projektów „Najlepsi z Najlepszych 2.0.”

mgr inż. Paulina Chrobocińska
Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych
tel. 234 5170
paulina.chrobocinska@pw.edu.pl

Działalność Studenckiego Koła Astronautycznego. Projekt robota mobilnego na międzynarodowe zawody University Rover Challenge 2018

Projekt realizowany w okresie 01.08.2017-31.07.2018 przez Studenckie Koło Astronautyczne pod kierownictwem dr. hab. inż. Jana Kindrackiego.

Budowa i rozwój autonomicznych pojazdów w skali 1:10 na zawody Carolo-Cup oraz International Autonomous Robot Racing Challenge

Projekt realizowany w okresie 01.10.2017-30.09.2018 przez Koło Naukowe Robotyków pod kierownictwem dr. inż. Krzysztofa Mianowskiego

Lotnictwo przyszłości. Rozwój autonomicznych bezzałogowych systemów latających. Udział w międzynarodowych zawodach UAV Challenge Medical Express 2018

Projekt realizowany w okresie  01.10.2017-30.09.2018 przez Koło Naukowe Awioniki MELAVIO pod kierownictwem dr. inż. Przemysława Bibika.

Projektowanie i budowa bezzałogowych samolotów udźwigowych na międzynarodowe zawody lotnicze SAE Aero Design 2018

Projekt realizowany w okresie  01.10.2017-30.09.2018 przez Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe SAE AeroDesign pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Zdobysława Goraja.

Rozwój autonomicznego pojazdu miejskiego o minimalnym zużyciu paliwa. Udział w międzynarodowych zawodach Shell Eco-marathon

Projekt realizowany  w okresie 11.09.2017-10.09.2018 przez Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów pod kierownictwem dr. hab. inż. Janusza Piechnę, prof. PW.