Działalność Studenckiego Koła Astronautycznego. Projekt robota mobilnego na międzynarodowe zawody University Rover Challenge 2018

Projekt realizowany w okresie 01.08.2017-31.07.2018 przez Studenckie Koło Astronautyczne pod kierownictwem dr. hab. inż. Jana Kindrackiego.

Celem projektu jest udział studentów SKA w konferencjach i zawodach o randze międzynarodowej. 

Kwota dofinansowania projektu: 200 000,00 zł
w tym z UE: 168 560,00 zł
w tym ze środków krajowych:   31 440,00 zł

Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego robota przeznaczonego do eksploracji środowiska marsjańskiego, pomocy astronaucie oraz serwisowania sprzętu wykorzystywanego w trakcie misji

Projekt obejmuje wsparciem 20 studentów, którzy wezmą udział w międzynarodowych zawodach i konferencjach:

  • Zawody „University Rover Challenge 2018”

Są to największe (wybieranych jest 25-30 drużyn z całego świata) i najbardziej prestiżowe zawody tego typu, organizowane przez The Mars Society, międzynarodową organizację zajmującą się zagadnieniami eksploatacji i przyszłej kolonizacji Marsa.

  • Konferencja „The 20th Annual International Mars Society Convention”

Konferencja organizowana przez The Mars Society – organizatora zawodów University Rover Challenge. Dotyczy zagadnień związanych z eksploatacją Marsa oraz stałą obecnością człowieka na Czerwonej Planecie.

  • Konferencja ICAAE 2018  dotycząca inżynierii lotniczej i astronautycznej.