Lotnictwo przyszłości. Rozwój autonomicznych bezzałogowych systemów latających. Udział w międzynarodowych zawodach UAV Challenge Medical Express 2018

Projekt realizowany w okresie  01.10.2017-30.09.2018 przez Koło Naukowe Awioniki MELAVIO pod kierownictwem dr. inż. Przemysława Bibika.

Celem projektu jest zakończony sukcesem udział studentów Koła Naukowego Awioniki MelAvio w światowej klasy zawodach UAV Challenge Medical Express 2018.

Kwota dofinansowania projektu: 175 000,00 zł
w tym z UE: 147 490,00 zł
w tym ze środków krajowych:   27 510,00 zł

Projekt zakłada opracowanie bezzałogowych platform latających zdolnych do wykonania misji podczas zawodów UAV Challenge Medical Express 2018. Zadanie do wykonania polega na autonomicznym odnalezieniu osoby poszkodowanej w terenie przygodnym, wylądowaniu w jej pobliżu oraz transporcie fiolki z krwią do bazy.

Członkowie Koła zbudują oraz zintegrują dwie platformy latające. Pierwsza z nich będzie pełniła rolę przekaźnika pozwalającego na zwiększenie zasięgu sygnału radiowego. Druga platforma będzie miała za zadanie rozpoznanie rozbitka, wyznaczenie bezpiecznego miejsca do lądowania i autonomiczne wylądowanie w tym miejscu. Ważnym aspektem realizacji projektu jest przeprowadzenie lotów testowych przed drugim i trzecim etapem kwalifikacyjnym do zawodów. Pozwolą one na dopracowanie całego systemu i zwiększenie jego niezawodności. Loty testowe pozwolą również na udokumentowanie 5 godzin autonomicznego lotu platform, co jest warunkiem dopuszczenia do zawodów. Ze względu na to, że w projekcie biorą udział studenci, testy systemu odbywać się będą najczęściej w terminach wolnych od zajęć akademickich. W celu zwiększenia bezpieczeństwa innych użytkowników ruchu powietrznego loty testowe będą przeprowadzane na obszarach, w których przestrzeń powietrzna jest klasy F i G. Jako, że testowanie w locie prototypowych platform nie zalicza się do lotów sportowych lub rekreacyjnych, kilku studentów uczestniczyć będzie w ramach projektu w szkoleniach na operatora bezzałogowych statków powietrznych, a następnie przystąpi do egzaminu państwowego w celu uzyskania świadectwa UAVO. Pozwoli to na przeprowadzanie lotów testowych zgodnie z obowiązującym prawem oraz przełoży się w bezpośredni sposób na bezpieczeństwo uczestników projektu. W celu odpowiedniego dostosowania systemów znajdujących się na pokładzie samolotów (w szczególności wizji maszynowej oraz transmisji radiowej) do warunków panujących w lokalizacji zawodów, niezbędne jest również przeprowadzenie licznych lotów testowych w Australii przed konkursem.

Projekt obejmuje wsparciem 11 studentów, którzy wezmą udział w międzynarodowych zawodach UAV Challenge Medical Express 2018, będących jednymi z najbardziej prestiżowych zawodów na świecie, związanych z opracowywaniem systemów bezzałogowych statków powietrznych.