Projektowanie i budowa bezzałogowych samolotów udźwigowych na międzynarodowe zawody lotnicze SAE Aero Design 2018

Projekt realizowany w okresie  01.10.2017-30.09.2018 przez Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe SAE AeroDesign pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Zdobysława Goraja.

Celem projektu jest zaprojektowanie i skonstruowanie bezzałogowych samolotów udźwigowych na międzynarodowe zawody SAE Aero Design organizowane w USA oraz stworzenie pierworysu samolotu na kongres ICAS.

Kwota dofinansowania projektu: 250 000,00 zł
w tym z UE: 210 700,00 zł
w tym ze środków krajowych:   39 300,00 zł

Projekt obejmuje wsparciem 12 studentów, którzy wezmą udział w międzynarodowych zawodach i konferencjach:

  • Zawody SAE Aero Design:

Organizowane co roku w Stanach Zjednoczonych przez firmę Lockheed  Martin (twórcę samolotów F-16, F-35) dla studentów kierunków lotniczych z całego świata. Uważane są  za  jedne z najbardziej prestiżowych konkursów dla młodych inżynierów lotnictwa.

Celem wszystkich drużyn biorących udział w zawodach jest zaprojektowanie i budowa innowacyjnych samolotów bezzałogowych, których zadaniem jest podniesienie jak największego ładunku. Wszystkie platformy budowane są w ramach trzech różnych klas- MICRO, REGULAR i ADVANCED, zdefiniowanych przez organizatora zawodów. Każda z nich wymaga od konstruktorów niekonwencjonalnego podejścia do stawianych problemów zarówno projektowych jak i konstrukcyjnych, by jak najlepiej sprostać co rok zmieniającemu się regulaminowi.

  • Konferencja 31st Congress of the International Council of the Aeronautical Science:

Kongres poświęcony jest inżynierii lotniczej i jej rozwojowi. W wydarzeniu bierze udział ponad 1000 prelegentów z 30 krajów, mających istotny wkład w rozwój światowego lotnictwa. Podczas kongresu wszyscy uczestnicy mają możliwość przedstawienia prowadzonych projektów szerokiemu gronu znakomitych odbiorców, uzyskania informacji o najnowszych technologiach wdrażanych w przemysł lotniczy oraz stworzenia sieci kontaktów pomiędzy uczelniami.