Najlepsi z Najlepszych 3.0

Najlepsi z najlepszych! 3.0 to kontynuacja programów Najlepsi z najlepszych! oraz Generacja Przyszłości, które Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowało w ubiegłych latach. Dofinansowanie w ramach projektów przeznaczone jest na udział studentów w międzynarodowych konferencjach i konkursach oraz zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z tymi wydarzeniami.

Najlepsi_logo

W latach 2018-2019 na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa realizowane są 4 projekty finansowane z inicjatywy "Najlepsi z Najlepszych 3.0."

Celem projektów jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach lub zawodach i konferencjach.

Projekty są finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • „Działalność Studenckiego Koła Astronautycznego: projekt robota mobilnego na zawody European Rover Challenge i University Rover Challenge oraz prezentacja osiągnięć Koła na międzynarodowych konferencjach naukowych”

Celem projektu jest rozwój członków Studenckiego Koła Astronautycznego, poszerzanie przez nich wiedzy specjalistycznej oraz rozwój umiejętności praktycznych z dziedzin technik kosmicznych.

Kwota dofinansowania projektu: 280 196,07 PLN
w tym z UE: 236 149,23 PLN
w tym ze środków krajowych:   44 046,84 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.08. 2018 – 31.05.2019 przez Studenckie Koło Astronautyczne pod kierownictwem dr. hab. inż. Jana Kindrackiego.

Projekt zakłada udział studentów Studenckiego Koła Astronautycznego w 3 imprezach naukowych:

 1. Międzynarodowe zawody European Rover Challenge 2018
 2. Międzynarodowe zawody University Rover Challenge 2019
 3. Międzynarodowa konferencja The International IEEE Aerospace Conference 2019

 

 • „Projekt bolidu wyścigowego startującego w międzynarodowych zawodach Formuła Student”

Celem projektu jest budowa nowej konstrukcji, wprowadzenie ulepszeń i innowacji w projekcie bolidu WUT3 oraz zdobycie wysokiej lokaty na międzynarodowych zawodach Formula Student.

Kwota dofinansowania projektu: 304 213,56 PLN
w tym z UE: 256 391,18 PLN
w tym ze środków krajowych:   47 822,38 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.06.2018 - 31.05.2019 przez koło naukowe WUT Racing pod kierownictwem dr inż. Witolda Rządkowskiego.

Projekt zakłada udział studentów koła naukowego WUT Racing w międzynarodowych zawodach Formula SAE.     

 • „Projekt i budowa bezzałogowych samolotów udźwigowych na międzynarodowe zawody SAE Aero Design 2019 i wyjazdy na międzynarodowe konferencje naukowe”

Celem projektu jest zaprojektowanie oraz zbudowanie bezzałogowych samolotów udźwigowych na międzynarodowe zawody SAE Aero Design 2019 organizowane w Stanach Zjednoczonych oraz udział studentów w międzynarodowej konferencji naukowej Research and Education in Aircraft Design.

Kwota dofinansowania projektu: 263 380,74 PLN
w tym z UE: 221 977,27 PLN
w tym ze środków krajowych:   41 403,47 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.10.2018 – 31.05.2019 przez koło naukowe SAE  pod kierownictwem dr. hab. inż. Tomasza Goetzendorf-Grabowskiego, prof. PW.

Projekt zakłada udział studentów SAE AeroDesign w 2 imprezach naukowych:

 1. Międzynarodowe zawody SAE Aero Design
 2. Międzynarodowa konferencja naukowa Research and Education in Aircraft Design
 •  „Budowa i rozwój robotów mobilnych z systemami autonomicznej jazdy na międzynarodowe zawody i konferencje naukowe”

Celem projektu jest zajęcie przez studentów Koła Naukowego Robotyków czołowych miejsc na międzynarodowych zawodach „European Rover Challenge”, „F1/tenth”, „Carolo-Cup” oraz „University Rover Challenge”.

Kwota dofinansowania projektu: 261 000,00 PLN
w tym z UE: 219 270,80 PLN
w tym ze środków krajowych:  41 729,20 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.07.2018 –  31.05.2019 przez Koło Naukowe Robotyków pod kierownictwem dr. inż. Krzysztofa Mianowskiego.

 Projekt zakłada udział studentów w 6 imprezach naukowych:

 1. Międzynarodowe zawody „European Rover Challenge”
 2. Międzynarodowe zawody „F1/tenth”
 3. Międzynarodowe zawody „Carolo-Cup”
 4. Międzynarodowe zawody „University Rover Challenge”
 5. Międzynarodowa konferencja naukowa “‹Programming› 2019. International Conference on the Art, Science, and Engineering of Programming”
 6. Międzynarodowa konferencja naukowa ”International Interdisciplinary PhD Workshop 2019”

________________________________________________

Kontakt w sprawie projektów „Najlepsi z Najlepszych 3.0.”

mgr inż. Paulina Chrobocińska
Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych
tel. 234 5170
paulina.chrobocinska@pw.edu.pl