Najlepsi z Najlepszych 4.0

Najlepsi z Najlepszych 4.0

Najlepsi z najlepszych! 4.0 to kontynuacja programów Najlepsi z najlepszych! oraz Generacja Przyszłości, które Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowało w ubiegłych latach. Dofinansowanie w ramach projektów przeznaczone jest na udział studentów w międzynarodowych konferencjach i konkursach oraz zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z tymi wydarzeniami.

W latach 2019-2020 na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa realizowane jest 7 projektów finansowanych z inicjatywy "Najlepsi z Najlepszych 4.0."

Celem projektów jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach lub zawodach i konferencjach.

Projekty są finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

L.p. tytuł projektu nazwa koła naukowego realizującego projekt wysokość dofinansowania okres realizacji
1 „Budowa rakiety z silnikiem hybrydowym na międzynarodowe zawody Spaceport America Cup. Udział studentów w międzynarodowych konferencjach naukowych”  Studenckie Koło Astronautyczne 240 000,00 zł 01.08.2019-30.06.2020
2 „Budowa i rozwój robota mobilnego na zawody European Rover Challenge oraz University Rover Challenge. Udział studentów w międzynarodowych konferencjach naukowych”  Studenckie Koło Astronautyczne 255 860,34 zł 01.08.2019-30.06.2020
3 „Budowa i rozwój autonomicznych robotów: humanoidalnego i podwodnego. Udział studentów w międzynarodowych zawodach robotycznych oraz konferencjach naukowych”  Koło Naukowe Robotyków 252 650,00 zł 01.07.2019-30.06.2020
4 „Rozwój pojazdów przyszłości - samochodu autonomicznego w skali 1:10 oraz łazika marsjańskiego. Udział studentów w międzynarodowych zawodach robotycznych oraz konferencjach naukowych” Koło Naukowe Robotyków 320 000,00 zł 01.09.2019-30.06.2020
5 „Projekt i budowa bezzałogowych samolotów udźwigowych na międzynarodowe zawody SAE Aero Design 2020” Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe SAE AeroDesign 212 312,10 zł 01.10.2019-31.05.2020
6 „Projekt bolidu wyścigowego startującego w międzynarodowych zawodach Formula Student”  WUT Racing 150 000,00 zł 01.07.2019-30.06.2020
7 Projekt i budowa bezzałogowego statku powietrznego do wykonywania misji autonomicznych oraz prezentacja wyników na międzynarodowej konferencji MELAVIO 90 000,00 zł 20.07.2019-30.04.2020

Kontakt w sprawie projektów:

mgr inż. Paulina Chrobocińska
Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych
tel. 234 5170
paulina.chrobocinska@pw.edu.pl