Program stażowy

Studiujesz? Praktykuj! "Program stażowy dla studentów kierunków Energetyka oraz Automatyka i Robotyka Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej"

Projekt realizowany w okresie 01.02.2018-30.10.2019., z czego staże muszą zakończyć się do 30 września 2019r.

Co studenci zyskują dzięki stażom?

- umiejętności

- doświadczenie

- możliwość zweryfikowania planów zawodowych

- możliwość poznania branży

- perspektywa zawarcia umowy o pracę

Celem projektu jest kształtowanie i podniesienie kompetencji oczekiwanych na rynku pracy przez studentów kierunków Energetyka oraz Automatyka i Robotyka Wydziału MEiL PW.

Kwota dofinansowania projektu: 1 013 275,00 zł
w tym z UE: 853 988,17 zł
w tym ze środków krajowych: 128 885,83zł
wkład własny: 30 401,00 zł
Staże krajowe (regulamin, załączniki, oferty pracodawców)

Koordynator projektu:

mgr inż. Paulina Chrobocińska
Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych
tel. 234 5170
paulina.chrobocinska@pw.edu.pl