Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Celem projektu "Kreatywna Fizyka i Technika - program tworzenia przyszłych kadr Odpowiedzialnego Rozwoju Polski” jest podniesienie kompetencji i umiejętności 200 uczniów, które odpowiadają potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa dzięki ich udziałowi w zajęciach organizowanych przez Wydział MEiL, w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji. Polega ona na kształtowaniu i kreowaniu wzajemnych relacji z otoczeniem, poprzez angażowanie się uczelni w procesy rozwoju społecznego i wpisuje się w odpowiedzialność uczelni za społeczny i ekonomiczny rozwój kraju i społeczeństwa. Realizacja celu będzie możliwa dzięki organizacji przez nauczycieli akademickich MEiL zajęć wykładowych i praktycznych dla młodzieży w siedzibie Uczelni, co umożliwi im również zapoznanie ze środowiskiem akademickim i i uczelnią, jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.

Zajęcia w ramach projektu przyczynią się do:

 • rozbudzania ciekawości poznawczej uczniów;
 • stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
  inspirowania uczniów do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
 • propagowania kultury innowacyjności;
 • zapoznania ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
 • integracji lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich przez jednostki naukowe lub podmioty działające na rzecz nauki, które dotychczas nie prowadziły tego typu działalności, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.
W ramach projektu przewidziane jest 96 godzin wykładów akademickich z cyklu "Technika XXI wieku":
 1. "Kosmonautyka XXI wieku"             
 2. "Energetyka XXI wieku"                 
 3. "Robotyka XXI wieku"                      
 4. "Lotnictwo XXI wieku"                   
 oraz 390 godzin zajęć laboratoryjnych w siedzibie Wydziału:
 1. Laboratorium termodynamiki
 2. Laboratorium energetyki i promieniowania jądrowego
 3. Laboratorium chłodnictwa
 4. Laboratorium lotnictwa
 5. Laboratorium aerodynamiki
 6. Laboratorium robotyki
 7. Laboratorium mechaniki
 8. Laboratorium modelowania 3D.
Kwota dofinansowania projektu: 154 544,00 PLN
w tym z UE: 134 279,11 PLN
w tym ze środków krajowych: 20 264,89 PLN
wkład własny: 4 781,00 PLN

Harmonogram wsparcia w projekcie:

nr szkoły nazwa i adres szkoły Wykład Energetyka Wykład Kosmonautyka Wykład Robotyka W4 Lotnictwo Lab1. Energetyka Lab. 2 Termodynamika Lab. 3 Chłodnictwo Lab. 4 Robotyka Lab. 5 Lotnictwo Lab. 6 Aerodynamika Lab. 7 3D Lab. 8 Mechanika
1 Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Pułaskiego 6/8
05-820 Piastów
     

03.02.2020

9:00-15:30

 

 04.02.2020

9:00-15:30

 

29.01.2020

9:00-15:30

03.02.2020

9:00-15:30

02.12.2019
13:00-16:00

29.01.2020

9:00-15:30

02.12.2019
9:00-12:00
2 Szkoła Podstawowa nr 1
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Szkolna 2
09.10.2019 9:00-11:20 04.11.2019 8:00-10:30   14.01.2020 9:00-15:30 25.09.2019 9:00-16:00 25.09.2019 9:00-16:00 25.09.2019 9:00-16:00 11.12.2019 9:00-16:00 14.01.2020 9:00-15:30 18.11.2019
13:00-16:00
11.12.2019     godz. 9:00-16:00 18.11.2019
9:00-12:00
3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1   ul. Jezuicka 1
05-230 Kobyłka
11.12.2019 8:50-12:25 28.10.2019     godz. 8:50-11:20   17.12.2019 9:00-15:30 02.12.2019 9:00-16:00 02.12.2019 9:00-16:00 02.12.2019 9:00-16:00 24.09.2019 17.12.2019 9:00-15:30 25.11.2019
13:00-16:00
24.09.2019 25.11.2019
9:00-12:00
4 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodowymi im. Jasienicy
Nowowiejska 5, 00-643 Warszawa
     

04.12.2019 9:00-15:30

22.01.2020

9:00-15:30

30.01.2020

8:30-12:00

    27.11.2019 9:00-15:30

04.12.2019 9:00-15:30,

22.01.2020 9:00-15:30,

  27.11.2019 9:00-15:30  
5 Szkoła Podstawowa Nr 204          ul. Bajkowa 17/21
04-855 Warszawa 
    14.11.2019 21.11.2019             godz. 9:00-10:30    15.01.2020    godz. 10:45-13:45              
UWAGA!
W ramach projektu realizowane będą warsztaty dla rodziców z zakresu podnoszenia kompetencji wychowawczych. Szczegóły znajdują się na plakacie.
WARSZTATY DLA RODZICÓW DOBRY KONTAKT_plakat

Daty zajęć dla rodziców:

15-16 listopada 2019r.

24-25 stycznia 2020r.

10-11 lutego 2020.

21-22 lutego 2020r.

Ośrodek Wczesnej Interwencji, ul. Pilicka 21, 02-613 Warszawa.

Każdy pojedynczy dzień warsztatowy trwa 4h lekcyjne (3 zegarowe)

Projekt jest realizowany w okresie od 2018-08-01 do 2020-03-31 przez Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w ramach dofinansowania uzyskanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kontakt w sprawie projektu:

mgr inż. Paulina Chrobocińska
Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych
tel. 234 5170
paulina.chrobocinska@pw.edu.pl