Egzaminy dyplomowe

EGZAMIN DYPLOMOWY - WRZESIEŃ 2020

– terminy obron: od 07.09.2020 do 18.09.2020 /bez soboty i niedzieli/

- do egzaminu dyplomowego mogą przystąpić studenci, którzy na dzień przesyłania skanów dokumentów będą posiadali absolutorium (wszystkie przedmioty w systemie USOS będą zaliczone)

  

TERMIN 1 – od 03.08.2020 do 16.08.2020
 

Skany poniżej wymienionych dokumentów należy przesłać z domeny pw.edu.pl na adres: egzaminy.dyplomowe@meil.pw.edu.pl

    

- oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie pół-zdalnym

application/pdf oświadczenie (174,04 kB, 19/05/2020 10:58)

  

- karta informacyjna dyplomanta

application/pdf karta informacyjna dyplomanta_wrzesień (77,58 kB, 28/07/2020 10:31)

   

- podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego oraz wyznaczenie Recenzenta (wymagany podpis Promotora)

application/pdf podanie (173,73 kB, 19/05/2020 11:00)

  

- dowód wpłaty za egzamin dyplomowy

Studenci przyjęci na studia przed 01.10.2019r. wnoszą opłaty:

  • Wydanie dyplomu ukończenia studiów z dwoma odpisami w języku polskim- 60 zł
  • Wydanie 1 szt. dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł (max. 3szt)

  

Studenci przyjęci na studia od 01.10.2019r. otrzymują dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem, do tego dwa odpisy dyplomu w języku polskim oraz dwa odpisy suplementu w języku polskim. Na wniosek absolwenta jeden odpis dyplomu lub jeden odpis suplementu może być wydany w języku obcym. Taki komplet dokumentów jest bezpłatny.

Dodatkowy odpis dyplomu lub suplementu – 20zł.

Powyższe opłaty powinny być uiszczone na indywidualne konto bankowe studenta dostępne w USOSWeb PW.

  

- tabelka ułatwiająca skompletowanie dokumentów

application/pdf lista dokumentów do egzaminu dyplomowego (297,46 kB, 28/07/2020 10:42)

  

Osoby, które wznawiają się na egzamin dyplomowy przesyłają wypełnioną kartę wznowienia (strona wydziałowa: studia/formularze) wraz z potwierdzeniem wniesienia opłat: za wznowienie - 80zł. + za konsultacje z przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej 220zł lub magisterskiej 390zł.

    

TERMIN 2: APD Studenci - do 20.08.2020

wpisanie danych o pracy przez studenta, wczytanie pracy, przekazanie do Promotora

https://apd.usos.pw.edu.pl

   

TERMIN 3: APD Promotorzy - do 26.08.2020

sprawdzenie pracy, przepuszczenie pracy przez Jednolity System Antyplagiatowy, zaakceptowanie wyników zwróconych  z JSA, zatwierdzenie pracy, wpisanie i zatwierdzenie opinii oraz przekazanie do Recenzenta

   

TERMIN 4: doniesienie oryginałów dokumentów wcześniej złożonych w formie elektronicznej oraz pozostałych dokumentów do Dziekanatu (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się)

Po zaakceptowaniu przez Promotora w systemie APD pracy dyplomowej należy złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:

- oryginał oświadczenia studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie pół-zdalnym

- oryginał podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego oraz wyznaczenie Recenzenta (wymagany podpis Promotora)

- dane dyplomanta

application/pdf dane dyplomanta (127,50 kB, 28/07/2020 10:37)

  

- oświadczenie autora pracy

application/pdf oświadczenie autora pracy (117,82 kB, 19/05/2020 11:01)

  

- formularz monitorowania karier zawodowych absolwentów PW

application/pdf formularz (51,57 kB, 19/05/2020 11:01)

  

DLA CHĘTNYCH (dokumenty nie obowiązkowe)

- wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym

application/pdf wniosek o odpis dyplomu (185,51 kB, 19/05/2020 11:01)

  

- ankieta absolwenta

application/pdf ankieta (161,26 kB, 19/05/2020 11:02)

   

- wniosek o utajnienie pracy dyplomowej (należy wybrać jedną z opcji):

application/pdf wniosek studenta (23,35 kB, 19/05/2020 11:03)
application/pdf wniosek Promotora (21,94 kB, 19/05/2020 11:03)
application/pdf wniosek innej osoby (26,44 kB, 19/05/2020 11:03)

  

- certyfikat Pegasus

application/pdf podanie_Pegasus (73,26 kB, 19/05/2020 11:04)
application/pdf informacja_Pegasus (151,83 kB, 19/05/2020 11:05)

  

- informacja dotycząca współpracy z instytucjami zewnętrznymi w trakcie przygotowywania pracy dyplomowej - obowiązkowa dla osób ubiegających się o utajnienie pracy:

application/pdf informacja_współpraca (118,28 kB, 19/05/2020 11:06)

- fotografie do dyplomu (rozmiar zdjęcia 3,5x4,5cm; 4 sztuki do dyplomu w języku polskim + na każdy odpis po 1 szt.)

- w tym terminie zostaną wydane okładki na pracę dyplomową

  

W celu umówienia się na konkretny dzień i godzinę należy dzwonić do:

- Pani Agnieszki Matejek tel. 22 234 5965

lub

- Pani Agnieszki Zgorzałek tel. 22 234 5966

lub

- Pani Izabelli Szulc tel. 22 234 5779 - tylko studia Power Engineering oraz niestacjonarne.

Komplet dokumentów wraz ze zdjęciami powinien być w foliowej koszulce.

    

TERMIN 5: APD Recenzenci - do 02.09.2020

wpisanie opinii

   

**Wymagania dotyczące wyglądu pracy dyplomowej:

application/pdf Układ i zasady redagowania pracy dyplomowej (145,38 kB, 31/01/2019 11:35)

   

Dla studentów piszących pracę po polsku:

Dla studentów piszących pracę po angielsku:

  

TERMIN 6: złożenie papierowej wersji pracy dyplomowej

Obłożoną w okładki pracę dyplomową student przynosi na egzamin dyplomowy i przekazuje Członkowi Komisji.

!!!Proszę pamiętać o podpisaniu oświadczeń w pracy dyplomowej (patrz wzór strona 4)!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sekretarze Komisji Egzaminów Dyplomowych - odpowiedzialni za układanie harmonogramów:

ITLiMS

- dr inż. Agnieszka Jarzębińska-Dziegciar, e-mail: ajd@meil.pw.edu.pl, tel. 22 234 5316

- dr inż. Paweł Borkowski, e-mail: pbork@meil.pw.edu.pl, tel. 22 234 5072

ITC

- dr inż. Łukasz Mężyk, e-mail: lukasz.mezyk@itc.pw.edu.pl, tel. 22 234 5268

________________________________________________________________________________________________________

Egzaminy dyplomowe - procedury, dokumenty dla obywateli polskich

dla obcokrajowców oraz stypendystów RP itp. są dostępne na stronie:

http://www.meil.pw.edu.pl/eng/PAE2/Education/Diploma/Exam

_____________________________________________________________________________________________________________________

TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W CIĄGU ROKU KALENDARZOWEGO

.

W LUTYM - tylko dla osób przystępujących do egzaminu dyplomowego INŻYNIERSKIEGO, którzy chcą kontynuować studia na studiach magisterskich od semestru letniego, dopuszczamy także: obrony magisterskie dla osób, które wybierają się na studia III-go stopnia (doktoranckie) i przedstawią stosowne zaświadczenie oraz dla obcokrajowców, którym z końcem lutego kończy się wiza - szczegółowy terminarz pojawi się po 15 grudnia

.

W MARCU, po semestrze zimowym - dla wszystkich chętnych - szczegółowy terminarz pojawi się pod koniec stycznia

.

W CZERWCU- tylko dla osób będących na przedłużeniu złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące oraz wszystkich chętnych, którzy na dzień składania dokumentów będą posiadali absolutorium - szczegółowy terminarz pojawi się pod koniec kwietnia

.

WE WRZEŚNIU - tylko dla osób przystępujących do egzaminu dyplomowego INŻYNIERSKIEGO, którzy chcą kontynuować studia na studiach magisterskich od semestru zimowego, dopuszczamy także: obrony magisterskie dla osób, które wybierają się na studia III-go stopnia (doktoranckie) i przedstawią stosowne zaświadczenie oraz dla obcokrajowców, którym z końcem września kończy się wiza - szczegółowy terminarz pojawi się po 1 lipca

.

W PAŹDZIERNIKU, po semestrze letnim - dla wszystkich chętnych - szczegółowy terminarz pojawi się pod koniec sierpnia

.

W GRUDNIU- tylko dla osób będących na przedłużeniu złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące oraz wszystkich chętnych, którzy na dzień 15 grudnia będą posiadali absolutorium - szczegółowy terminarz pojawi się w połowie listopada

Procedury dotyczące egzaminów dyplomowych
Zasady prowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale MEiL PW
 
PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY:
application/pdf Automatyka i Robotyka - inż._NOWE (907,23 kB, 9/05/2019 08:27)
application/pdf Energetyka - inż._NOWE (339,69 kB, 10/12/2019 13:15)
application/pdf Lotnictwo i Kosmonautyka - inż. (45,47 kB, 18/07/2011 12:37)
application/pdf Mechanika i Budowa Maszyn - inż. (38,59 kB, 18/07/2011 12:39)
application/pdf Mechanika i Projektowanie Maszyn - inż. (222,79 kB, 10/01/2019 08:14)
application/pdf Automatyka i Robotyka - mgr_NOWE (149,04 kB, 9/05/2019 08:27)
application/pdf Energetyka - mgr_NOWE (210,43 kB, 10/12/2019 13:15)
application/pdf Lotnictwo i Kosmonautyka - mgr. (37,71 kB, 24/08/2011 15:28)
application/pdf Mechanika i Budowa Maszyn - mgr. (30,33 kB, 18/07/2011 12:40)
application/pdf Mechanika i Projektowanie Maszyn - mgr (128,98 kB, 10/01/2019 08:17)
application/pdf Aerospace Engineering (BSc+MSc) (32,82 kB, 14/01/2013 14:26)
application/pdf Power Engineering (BSc+MSc) (199,72 kB, 9/11/2016 11:17)
application/pdf EMARO Robotics diploma exam questions (9,88 kB, 18/11/2014 11:55)