Drzwi Otwarte PW online

Drzwi Otwarte PW online

Zapraszamy do wzięcia udziału w wirtualnych spotkaniach!

Chociaż tej wiosny nie możemy się spotkać podczas tradycyjnej imprezy organizowanej na terenie naszej uczelni, to dla kandydatów stojących przed decyzją o wyborze uczelni mamy ciekawą alternatywę. Zapraszamy na wirtualne wydarzenie poświęcone rekrutacji, studiowaniu i wszystkiemu, co związane z życiem studenckim.

Informacje szczegółowe oraz harmonogram: https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Aktualnosci/Drzwi-Otwarte-online