MELprop

MELprop

Koło Naukowe Napędów

Koło Naukowe Napędów MELprop zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem silników rakietowych hybrydowych oraz na paliwo ciekłe, silników pulsacyjnych zaworowych i bezzaworowych, a także ich praktycznym wykorzystaniem - w formie małego samolotu napędzanego silnikiem pulsacyjnym oraz naddźwiękowej rakiety sondującej napędzanej hybrydowym silnikiem rakietowym. Nasze koło wspierane jest przez kilka organizacji, dzięki którym uzyskujemy dostęp do narzędzi do projektowania oraz materiałów do budowy.

Nasze pomysły nie istnieją tylko "na papierze" - każdy nowy projekt zaczyna się z intencją wykonania. Wiele prac wykonujemy ręcznie, a więc tniemy, spawamy, lutujemy, kleimy i laminujemy, inne prace zlecamy firmom zewnętrznym.

Podejmujemy także współpracę z innymi kołami i organizacjami. Wspomniana wyżej rakieta powstaje we współpracy ze Studenckim Kołem Astronautycznym. Pracujemy również nad systemem napędu lądownika opracowanego przez koło naukowe AGH Space Systems. Wiele naszych projektów realizujemy jako prace przejściowe, inżynierskie i magisterskie.

Obecny zarząd:

  • Prezes: Damian Kaczmarczyk, 511138843
  • Wice-prezes: Jan Tracz, 663987177
  • Skarbnik: Maciej Kołodziej, mm.kolodziej2@gmail.com

Dane kontaktowe: