Perspektywy 2020

Perspektywy 2020

AiR, Energetyka, LiK, MiBM zajęły I miejsce w rankingu

Miesięcznik Perspektywy opublikował coroczny ranking uczelni, kierunków studiów i studiów inżynierskich: http://ranking.perspektywy.pl/2020/

Wszystkie kierunki i studia inżynierskie prowadzone przez nasz Wydział znalazły się na I miejscach!

Kierunki MiBM (u nas MiPM) oraz AiR (u nas RiA) prowadzone są także przez inne wydziały PW – zatem jest to wspólne osiągnięcie. Jednak kierunki Energetyka oraz Lotnictwo i Kosmonautyka prowadzone są tylko na MEiL.

e
lik
mibm