Politechnika Warszawska kupiła lotnisko koło Przasnysza

Politechnika Warszawska kupiła lotnisko koło Przasnysza

31 stycznia 2019 roku

31 stycznia 2019 roku Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski, Wicestarosta Waldemar Trochiumiuk oraz przedstawiciele Politechniki Warszawskiej z Rektorem prof. Jan Szmidtem na czele, podpisali akty notarialne związane ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie koło Przasnysza na rzecz Politechniki.

Uczelnia planuje realizować na lądowisku projekt poligonu doświadczalno – wdrożeniowego.

Na zakupionych terenach, władze uczelni będą realizować projekt doświadczalno - wdrożeniowy, w ramach którego wybudują zaplecze laboratoryjno – warsztatowe, na którym będą prowadzone badania z dziedziny lekkiego lotnictwa, bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) do celów wsparcia m.in. rolnictwa, leśnictwa, nowoczesnych technologii materiałowych czy monitorowania przestrzeni powietrznej.

W przyszłości będzie możliwy rozwój przasnyskiego lądowiska w ramach projektu, a jeżeli uda się pozyskać kolejne środki unijne, rozważone będzie przekształcenie go w lotnisko użytku publicznego wraz z betonowym pasem startowym i zapleczem.

Źródło i więcej informacji: http://www.infoprzasnysz.com/z-ostatniej-chwili-politechnika-warszawska-kupila-od-powiatu-przasnyskie-lotnisko-video/