Opracowania i wykonania układu zasilania oraz interfejsu układu pomiarowego dla komputera z rodziny RIO

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Aktywny system tłumienia drgań pojazdu" PBS3/B6I/34/2015 poszukuje osoby do opracowania i wykonania układu zasilania oraz interfejsu układu pomiarowego dla komputera z rodziny RIO.  

Forma zatrudnienia – umowa cywilnoprawna.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

-     Umiejętność projektowania i wykonania prostych układów elektronicznych;

-     Umiejętność dokumentowania wyników pracy;

-     Wykształcenie wyższe techniczne (minimum inżynier);

-     Umiejętność pracy w zespole;

Zgłoszenia (CV) należy składać do dnia 31 marca 2016 r. w sekretariacie Zakładu Aerodynamiki ITLiMS, pok. 114,
ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, telefon: +(48) 22 234-74-44, fax: +(48) 22 622-09-01, lub przesłać na adres
e-mail: zaero@meil.pw.edu.pl.