Osoba do wsparcia merytorycznego w realizacji procesu w obszarze adaptacji tuneli aerodynamicznych

Biuro Projektu LATiS w związku z realizacją projektu "Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych" POIG.02.02.00-14-022/09 poszukuje osoby do wsparcia merytorycznego w realizacji procesu w obszarze adaptacji tuneli aerodynamicznych.

 

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

  • Wykształcenie wyższe techniczne i stopień doktora nauk technicznych;
  • Minimum 20 lat doświadczenia zawodowego w zakresie badań tunelowych;
  • Doświadczenie w zakresie eksploatacji aparatury badawczej wykorzystywanej w badaniach tunelowych;
  • Doświadczenie zawodowe w przemyśle lotniczym lub placówkach badawczych.

Mile widziane:

  • Znajomością języka angielskiego;
  • Umiejętność pracy w zespole.

Zgłoszenia (CV) należy składać do dnia 14 sierpnia 2015 r. w sekretariacie Zakładu Aerodynamiki ITLiMS, pok. 114, ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, telefon: +(48) 22 234-74-44, fax: +(48) 22 622-09-01, lub przesłać na adres e-mail: zaero@meil.pw.edu.pl.