Osoba do wsparcia merytorycznego w realizacji procesu w zakresie budowy klastra do magazynowania i udostępniania danych

Biuro Projektu LATiS w związku z realizacją projektu "Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych" POIG.02.02.00-14-022/09 poszukuje osoby do wsparcia merytorycznego w realizacji procesu w zakresie budowy klastra do magazynowania i udostępniania danych.

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

  • Wykształcenie wyższe techniczne;
  • Doświadczenie w zakresie budowy klastra obliczeniowego do projektów krajowych/unijnych;
  • Znajomość języka angielskiego technicznego;
  • Umiejętność pracy w zespole.

Zgłoszenia (CV) należy składać do dnia 14 sierpnia 2015 r. w sekretariacie Zakładu Aerodynamiki ITLiMS, pok. 114, ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, telefon: +(48) 22 234-74-44, fax: +(48) 22 622-09-01, lub przesłać na adres e-mail: zaero@meil.pw.edu.pl.