Przygotowanie siatek dla geometrii

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Zaawansowany zespół turbiny niskiego ciśnienia o podwyższonej sprawności" INNOLOT/I/11/NCBR/2014 poszukuje osoby do przygotowania siatek hybrydowych dla turbiny.

Forma zatrudnienia – umowa cywilno-prawna

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

-     Znajomość oprogramowania Ansys CFX;

-     znajomość mechaniki płynów;

-     wykształcenie wyższe techniczne (minimum magister);

-     umiejętność pracy w zespole;

Zgłoszenia (CV) należy składać do dnia 29 lutego 2016 r. w sekretariacie Zakładu Aerodynamiki ITLiMS, pok. 114, 
ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, telefon: +(48) 22 234-74-44, fax: +(48) 22 622-09-01, lub przesłać na adres 
e-mail: zaero@meil.pw.edu.pl.