Wykonanie analizy CFD ruchomych klap

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Aktywny system tłumienia drgań pojazdu" PBS3/B6/34/2015 poszukuje osoby do wykonania analizy CFD ruchomych klap.

Forma zatrudnienia – umowa cywilnoprawna.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

-   znajomość mechaniki płynów;

-   wykształcenie wyższe techniczne (minimum inżynier);

-   preferowany absolwent Wydziału MEiL;

-   umiejętność pracy w zespole;

Zgłoszenia (CV) należy składać do dnia 7 kwietnia 2016 r. w sekretariacie Zakładu Aerodynamiki ITLiMS, pok. 114,
ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, telefon: +(48) 22 234-74-44, fax: +(48) 22 622-09-01, lub przesłać na adres
e-mail: zaero@meil.pw.edu.pl.