Wykonanie prototypu mocowań płata

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Aktywny system tłumienia drgań pojazdu" PBS3/B6I/34/2015 poszukuje osoby do wykonania prototypów mocowań płata wraz z mechanizmem obrotowym.

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

-  znajomość mechaniki płynów;

-  doświadczenie w badaniach tunelowych;

-  obsługa drukarki 3D

-  wykształcenie wyższe techniczne (minimum inżynier);

-  umiejętność pracy w zespole;

Zgłoszenia (CV) należy składać do dnia 15 czerwca 2016 r. w sekretariacie Zakładu Aerodynamiki ITLiMS, pok. 114,
ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, telefon: +(48) 22 234-74-44, fax: +(48) 22 622-09-01, lub przesłać na adres
e-mail: zaero@meil.pw.edu.pl.