Kierowca do testów samochodu

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z prowadzonymi badaniami pojazdu eksperymentalnego na torze w ramach realizacji projektu "Aktywny system tłumienia drgań pojazdu" PBS3/B6/34/2015 poszukuje kierowcy.

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z prowadzonymi badaniami pojazdu eksperymentalnego na torze w ramach realizacji projektu "Aktywny system tłumienia drgań pojazdu" PBS3/B6/34/2015 poszukuje kierowcy mającego następujące umiejętności i doświadczenie:

  1. umiejętność prowadzenia pojazdu na granicach jego technicznych możliwości;
  2. umiejętność interpretacji zachowania się pojazdu;
  3. umiejętność określenia modyfikacji elementów zawieszenia pojazdu dla uzyskania jego pożądanych cech jezdnych;
  4. wieloletnie doświadczenie w jazdach rajdowych udokumentowane (np. sukcesami);
  5. wieloletnie doświadczenie w przekazywaniu (szkoleniu) wiedzy o zachowaniu się samochodu;
  6. posiada ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków obejmujące jazdę w ekstremalnych warunkach na czas przeprowadzania przez Politechnikę Warszawską testu w terenie.

Forma zatrudnienia – umowa cywilnoprawna

Zgłoszenia (CV) należy składać do dnia 19 września 2019 r. w sekretariacie Zakładu Aerodynamiki ITLiMS, pok. 114,
ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, lub przesłać na adres e-mail: zaero@meil.pw.edu.pl