Numeryczna optymalizacja układu klimatyzacji w symulatorze kolei próżniowej

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym” Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 poszukuje osoby do przeprowadzenia numerycznej optymalizacji układu klimatyzacji w symulatorze kolei próżniowej.

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym” Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 poszukuje osoby do przeprowadzenia numerycznej optymalizacji układu klimatyzacji w symulatorze kolei próżniowej.

Forma zatrudnienia – umowa cywilnoprawna.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

-     znajomość oprogramowania Fluent i ICEM;

-     znajomość mechaniki płynów;

-     doświadczenie w zakresie przygotowywania analiz numerycznych;

-     doświadczenie w prowadzeniu symulacji opływu;

-     wykształcenie wyższe techniczne (minimum magister);

-     umiejętność pracy w zespole;

-     doświadczenie w pracy w projektach finansowanych ze środków NCBR mile widziane.

Zgłoszenia (CV) należy składać do dnia 17 marca 2020 r. w sekretariacie Zakładu Aerodynamiki ITLiMS, pok. 114, ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, telefon: +(48) 22 234-74-44, fax: +(48) 22 622-09-01, lub przesłać na adres e-mail: zaero@meil.pw.edu.pl.