Opracowanie metodyki nieustalonej symulacji pojazdu po łuku drogi

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Aktywny system tłumienia drgań pojazdu" PBS3/B6/34/2015 poszukuje osoby do opracowania metodyki nieustalonej symulacji pojazdu po łuku drogi.

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Aktywny system tłumienia drgań pojazdu" PBS3/B6/34/2015 poszukuje osoby do opracowania metodyki nieustalonej symulacji pojazdu po łuku drogi.

Forma zatrudnienia – umowa cywilnoprawna.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

-     znajomość oprogramowania Fluent i ADAMS i CAD;

-     znajomość mechaniki płynów;

-     doświadczenie w zakresie przygotowywania analiz numerycznych

-     wykształcenie wyższe techniczne (minimum inżynier)

-     umiejętność pracy w zespole;

Zgłoszenia (CV) należy składać do dnia 30 sierpnia 2019 r. w sekretariacie Zakładu Aerodynamiki ITLiMS, pok. 114, ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, telefon: +(48) 22 234-74-44, fax: +(48) 22 622-09-01, lub przesłać na adres e-mail: zaero@meil.pw.edu.pl.