Przeprowadzenie analizy wpływu modeli turbulencji na rozwój struktur opływu płata

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Aktywny system tłumienia drgań pojazdu" PBS3/B6/34/2015  poszukuje osoby do wykonania analizy wpływu modeli turbulencji na rozwój struktur opływu płata.

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Aktywny system tłumienia drgań pojazdu" PBS3/B6/34/2015  poszukuje osoby do wykonania analizy wpływu modeli turbulencji na rozwój struktur opływu płata.

Forma zatrudnienia – umowa cywilnoprawna.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

-         znajomość oprogramowania Fluent;

-         znajomość mechaniki płynów;

-         doświadczenie w zakresie przygotowywania analiz numerycznych;

-         doświadczenie w prowadzeniu symulacji opływu pojazdów drogowych;

-         wykształcenie wyższe techniczne (minimum magister);

-         umiejętność pracy w zespole;

Zgłoszenia (CV) należy składać do dnia 2 marca 2018 r. w sekretariacie Zakładu Aerodynamiki ITLiMS, pok. 114, ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, telefon: +(48) 22 234-74 44,  fax: +(48) 22 622-09-01, lub przesłać na adres e-mail: zaero@meil.pw.edu.pl.