Przygotowanie materialu audio-wizualnego do symulatora

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym” Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 poszukuje osoby do przygotowania materiału audio-wizualnego do symulatora kolei próżniowej.

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym” Gospostrateg1/387144/27/NCBiR/2019 poszukuje osoby do przygotowania materiału audio-wizualnego do symulatora kolei próżniowej.

Forma zatrudnienia – umowa cywilnoprawna.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

-     znajomość programów graficznych i audiowizualnych;

-     znajomość technik montażowych;

-    doświadczenie w tworzeniu filmów instruktażowych;

-     umiejętność pracy w zespole;

-     kreatywność.

Zgłoszenia (CV) należy składać do dnia 08 lipca 2020 r. w sekretariacie Zakładu Aerodynamiki ITLiMS, pok. 114, ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, telefon: +(48) 22 234-74-44, fax: +(48) 22 622-09-01, lub przesłać na adres e-mail: zaero@meil.pw.edu.pl.