Wykonanie modyfikacji instalacji elektrycznej samochodu

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Aktywny system tłumienia drgań pojazdu" PBS3/B6/34/2015 poszukuje osoby do wykonania modyfikacji instalacji elektrycznej samochodu.

Politechnika Warszawska, Wydział MEiL, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej w związku z realizacją projektu "Aktywny system tłumienia drgań pojazdu" PBS3/B6/34/2015 poszukuje osoby do wykonania modyfikacji instalacji elektrycznej samochodu.

Forma zatrudnienia – umowa cywilnoprawna.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

-         dobra znajomość struktury i parametrów instalacji elektrycznej samochodów osobowych;

-         umiejętność zaprojektowania i wykonania modyfikacji instalacji elektrycznej samochodu;

-         umiejętność wykonania prostych układów elektronicznych;

-         wykształcenie wyższe techniczne (minimum inżynier);

-         umiejętność pracy w zespole;

Zgłoszenia (CV) należy składać do dnia 27 marca 2018 r. w sekretariacie Zakładu Aerodynamiki ITLiMS, pok. 114, ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, telefon: +(48) 22 234-74-44, fax: +(48) 22 622-09-01, lub przesłać na adres e-mail: zaero@meil.pw.edu.pl.