TALOS Transportable Adaptable Patrol for Land Border Surveillance

Talos logo

Celem projektu TALOS jest wzmocnienie bezpieczeństwa lądowej granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, w tym jednego z najdłuższych jej odcinków, czyli wschodniej granicy Polski. Narzędziem służącym osiągnięciu tego celu będzie szczegółowe opracowanie i wdrożenie mobilnego, autonomicznego systemu opartego o bezzałogowe platformy (roboty) działające zarówno na lądzie, jak i w powietrzu. Koordynatorem projektu TALOS jest PIAP. Pozostali uczestnicy, to trzynaście prywatnych i publicznych organizacji z obszaru przemysłu, sfery badawczo-rozwojowej oraz szkolnictwa wyższego z Unii Europejskiej oraz Turcji i Izraela. Budżet projektu wyniesie 20 mln euro, z czego aż 13 mln euro będzie pochodzić od Komisji Europejskiej.

System opracowany w ramach przedsięwzięcia ma obejmować trzy podstawowe elementy. Należą do nich: bezzałogowe pojazdy naziemne i powietrzne, których zadaniem będzie patrolowanie granicy, naziemne wieże obserwacyjne umieszczone na platformach mobilnych oraz centrum dowodzenia zapewniające łączność pomiędzy elementami znajdującymi się w terenie, a właściwą jednostką Straży Granicznej.

Wszystkie elementy wchodzące w skład nowego systemu są w założeniu mobilne, co umożliwi ich transportowanie i instalację w dowolnym miejscu w ciągu kilku godzin. Modularność i elastyczność systemu umożliwią szybkie dostosowanie jego parametrów do specyfiki konkretnego zadania oraz lokalnych warunków terenowych, takich jak długość odcinka granicy, ukształtowanie powierzchni, czy zalesienie.

Ważną częścią tego projektu będzie powołanie Komitetu Doradczego Użytkowników Końcowych składającej się z przedstawicieli Straży Granicznych państw członkowskich i kandydujących Unii Europejskiej odpowiedzialnych za poszczególne odcinki lądowej granicy Unii (Estonii, Grecji, Polski, Rumunii oraz Turcji). Zadaniem Rady będzie opiniowanie i nadzór nad prawidłowym zaprojektowaniem i wykonaniem systemu.

Zadaniem Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego, MEiL, PW jest projekt i wdrożenie układu nawigacji bezzałogowego pojazdu naziemnego. Zakład jest także odpowiedzialny za dodatkowe zadania, takie jak organizacja warsztatów dla użytkowników końcowych.

www.talos-border.eu

 
Projekt współfinansowany ze środków Siódmego Programu Ramowego
Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej w obszarze
"Inteligentny nadzór i bezpieczeństwo granic" (FP7/2007-2013) grant nr 218081
flaga ue