Ogłoszenia dziekanatu

Jesienna sesja egzaminacyjna

Harmonogram jesiennej sesji egzaminacyjnej 4.09.2018 r. - 15.09.2018 r.

Nabór na wyjazd w ramach Programu ATHENS

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch oraz francuskie uczelnie należące do grupy ParisTech „Grandes Ecoles d’Ingénieurs de Paris”.

Zaawansowane Metody CAD/CAM/CAE (NS655)

Przedmiot oferowany na studiach magisterskich jako „obowiązkowy” dla specjalności KWPI na kierunku MiBM i obieralny (w miarę wolnych miejsc) dla pozostałych specjalności i kierunków studiów magisterskich.

Wybrane Zastosowania Systemów CAD/CAM/CAE (NK 692)

Przedmiot oferowany dla kierunku MiBM w wersji obowiązkowej i obieralnej dla pozostałych kierunków.

Certyfikaty NX/UG

Uprzejmie informujemy, że studenci, którzy zaliczyli przedmiot "Zintegrowane Systemy CAD/CAM/CAE" (sem. letni 2017), mogą odbierać certyfikaty NX/UG w Sekretariacie ZPK, pok. 257 NL, w godz. 10-14.

Ogłoszenie dla Stypendystów Programu Stypendialnego dla Polonii oraz Programu Stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza w roku akademickim 2017/2018.

Stypendyści Programu Stypendialnego dla Polonii oraz Programu Stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza w roku akademickim 2017/2018, proszeni są o pilny kontakt z Dziekanatem (stanowisko nr 2 – Pani Monika Kośnik tel. 22 234 59 63).

Przypominamy wszystkim studentom i doktorantom

o konieczności korzystania począwszy od dnia 1 czerwca 2018 r. wyłącznie z indywidualnych adresów e-mail

w domenie PW (nr_albumu@pw.edu.pl) w korespondencji z Uczelnią.

#PowiedzPW

Ruszyła kolejna edycja projektu #PowiedzPW. tym razem interesują nas
opinie i doświadczenia  na temat organizacji studenckich i kół
naukowych.

BIPOL-2

Kolokwium poprawkowe z BIPOL-2 odbędzie się w poniedziałek 25.06.2018 w sali AK w godzinach 17:15-19:00

Egzamin poprawkowy MES1 (prof A.Dacko)

w czwartek, 21 czerwca 2018 w sali 6 (klatka "Mechanika"), godzina 16-18

Dla potrzebujących (Fizyka!!) start już o 15tej.

Zmiana godzin przyjęć

Prodziekan ds. dydaktycznych

UWAGA! Studentów, którzy w dniu dzisiejszym zamierzają złożyć pracę dyplomową, informujemy:

- stanowisko nr 3 - jest nieczynne,
- stanowisko nr 4 - przyjmuje studentów tylko do godz. 12,
- stanowisko dla studentów zaocznych i PE - także przyjmuje studentów tylko do godz. 12.

Logo HR Excellence in Research

W trosce o wysoką jakość pracy naukowej oraz zachowywanie standardów etycznych, Politechnika Warszawska wystąpiła o przyznanie prestiżowego wyróżnienia Logo HR Excellence in Research.Uczelnie posiadające takie wyróżnienie stosują zalecenia sformułowane w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Rekrutacja do grantu badawczego

Poszukujemy osób do udziału w grancie badawczym sponsorowanym przez Lockheed Martin Co, USA

Letnia sesja egzaminacyjna

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 18.06.2018 r. - 30.06.2018 r.

Egzaminy z Analizy 2 na studiach zaocznych

Egzaminy z Analizy 2 na studiach zaocznych