Ogłoszenia dziekanatu

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Profesorowi Dionizemu Smoleńskiemu

Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej zaprasza na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej Profesorowi Dionizemu Smoleńskiemu która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 roku w Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej, ul. Nowowiejska 21/25.

The development and future of the VTOL industry

Airbus Helicopters Polska presents: The development and future of the VTOL industry, Tomasz Krysiński Airbus Helicopters Vice-President Research & Technology

Dostęp do Wirtualnego Dziekanatu

dla studentów studiów stacjonarnych I-go stopnia przyjętych na studia od semestru zimowego 2018/2019

Start zajęć z PKM V – laboratorium - Studia niestacjonarne

Zapisy i podział na poszczególne terminy oraz grupy laboratoryjne w dniu 7.12.2018 (piątek) o godz. 20.15 w sali AC.

Ze względu na ilość studentów odrabiających PKM V przewidziany jest dodatkowy termin zajęć poza rozkładowym.

Obecność jest obowiązkowa.

Decyzje dotyczące stypendium Rektora za wyniki w nauce i dla laureatów

przyznanego w roku akademickim 2018/2019 (semestr zimowy)

Test diagnostyczny z wybranego języka obcego

Studenci III semestru studiów stacjonarnych polskojęzycznych: Prosimy o wykonanie testu diagnostycznego z wybranego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski) w dniach 26 listopada - 2 grudnia 2018.

Wezwanie do podpisania aneksu do umowy

Wszyscy studenci studiów stacjonarnych kierunku Mechanika i Budowa Maszyn proszeni są o zgłoszenie się do Dziekanatu (pok. 126, stanowisko 3 lub 4) w celu podpisania aneksu do umowy w związku ze zmianą nazwy kierunku studiów.

Decyzje - stypendium socjalne i specjalne

Decyzje (pozytywne i negatywne) dotyczące stypendium socjalnego i stypendium specjalnego przyznanego w roku akademickim 2018/2019 będą wydawane w Dziekanacie (stanowisko nr 2) w dniach 22.11.2018 - 29.11.2018.

Start rakiety Falcon 9 z satelitą PW-Sat2 przełożony

Z przykrością informujemy że z powodu przesunięcia daty startu rakiety Falcon 9 z satelitą PW-Sat2 na pokładzie na nieokreśloną jeszcze datę jesteśmy zmuszeni odwołać wydarzenie startowe zaplanowane wcześniej na poniedziałek 19 listopada. Jednocześnie informujemy że wraz z ogłoszeniem nowej daty startu podejmiemy wszelkie starania w celu ponownej organizacji wydarzenia w rzeczywisty dzień startu.

Finał Konkursu GE Challenge

Dnia 6 listopada 2018 roku na naszym Wydziale odbył się finał konkursu GE Challenge, będącego wspólną inicjatywą Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz Engineering Design Center. Konkurs jest skierowany do studentów, doktorantów oraz pracowników Wydziału MEiL.

Wykład "Design, operation and control of NPP GEN III+ -based on EPR"

dla studentów studiujących w języku angielskim

Opłaty za niezaliczone przedmioty w semestrze letnim 2017/2018

powtarzane w semestrze zimowym 2018/2019 (idące co semestr)

Zmiany w logowaniu (dotyczy Studentów PW)

W związku z rozwojem zintegrowanej platformy informatycznej Uczelni (decyzja nr 1/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie centralizacji usług podnoszących bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych Politechniki Warszawskiej), pojawiła się konieczność ujednolicenia formatu loginów w centralnych systemach Politechniki Warszawskiej.

Zmiana godzin przyjęć studentów

Prodziekani, Dziekanat Studiów Stacjonarnych, Niestacjonarnych i Anglojęzycznych