Ogłoszenia dziekanatu

BIPOL-2

Kolokwium poprawkowe z BIPOL-2 odbędzie się w poniedziałek 25.06.2018 w sali AK w godzinach 17:15-19:00

Egzamin poprawkowy MES1 (prof A.Dacko)

w czwartek, 21 czerwca 2018 w sali 6 (klatka "Mechanika"), godzina 16-18

Dla potrzebujących (Fizyka!!) start już o 15tej.

Zmiana godzin przyjęć

Prodziekan ds. dydaktycznych

UWAGA! Studentów, którzy w dniu dzisiejszym zamierzają złożyć pracę dyplomową, informujemy:

- stanowisko nr 3 - jest nieczynne,
- stanowisko nr 4 - przyjmuje studentów tylko do godz. 12,
- stanowisko dla studentów zaocznych i PE - także przyjmuje studentów tylko do godz. 12.

Logo HR Excellence in Research

W trosce o wysoką jakość pracy naukowej oraz zachowywanie standardów etycznych, Politechnika Warszawska wystąpiła o przyznanie prestiżowego wyróżnienia Logo HR Excellence in Research.Uczelnie posiadające takie wyróżnienie stosują zalecenia sformułowane w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Rekrutacja do grantu badawczego

Poszukujemy osób do udziału w grancie badawczym sponsorowanym przez Lockheed Martin Co, USA

Letnia sesja egzaminacyjna

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 18.06.2018 r. - 30.06.2018 r.

Egzaminy z Analizy 2 na studiach zaocznych

Egzaminy z Analizy 2 na studiach zaocznych

Granty dziekańskie dla młodych naukowców. Zgłoszenia tylko do 8 czerwca!

Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa ogłasza konkurs na granty dla młodych naukowców oraz na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich w roku 2018. Przypominamy, że termin upływa 8 czerwca. Wnioski można składać w biurze Dziekana w wersji papierowej oraz elektronicznie przesłać na adres prodziekan@meil.pw.edu.pl.
Prosimy o uzupełnienie danych w repozytorium PW.
Zachęcamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa.

Uwaga! Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych)

w dniu dzisiejszym (24.05.2018) Dziekanat czynny do godziny 16:00

Studenci, którzy zapisali się na listę do czerwcowego egzaminu dyplomowego

proszeni są o pilne zgłaszanie się do Dziekanatu (informacja na WD)

Uwaga! Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych)

w dniu dzisiejszym (17.05.2018) Dziekanat czynny do godziny 16:00

Informacja dla wszystkich studentów i doktorantów PW

o konieczności korzystania począwszy od dnia 1 czerwca 2018 r. wyłącznie z indywidualnych adresów e-mail

Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego

na dzień składania dokumentów muszą mieć uregulowane zaległe opłaty związane ze studiami.

Uwaga! Studenci studiów stacjonarnych

Zaliczenie z przedmiotu "Społeczne oblicza przemian technologicznych"

Zmiana terminu składania dokumentów do egzaminu dyplomowego

Zmiana terminu składania dokumentów do egzaminu dyplomowego

Zmiana godzin przyjęć

Prodziekan ds. dydaktycznych

Stypendium im. M.Króla na r.ak. 2018/2019

po więcej informacji zapraszamy na stronę:

Egzamin poprawkowy z MOMP

W dn. 14.05.2018 odbędzie się egzamin poprawkowy z MOMP w sali A0 o g. 18.00.