Ogłoszenia dziekanatu

BIPOL II

Ostatnie kolokwium poprawkowe odbędzie się w piątek 22 września o godzinie 16:15 w sali NL-325.

Przedmiot Metoda Elementów Skończonych 1 w sem. zimowym 2017/18

Przedmiot MES1 (NK342; 2W+1L; 4 ECTS) jest oferowany również w semestrze zimowym jako przedmiot obieralny.

Zapisy na Wychowanie Fizyczne

w roku akademickim 2017/2018

Aircraft Design II

Kolokwium poprawkowe odbędzie się we środę 6 września o godzinie 16:15 w sali A1.

Kolokwium poprawkowe Informatyka II

Kolokwium po(po)prawkowe Informatyka II

Opłaty za niezaliczone przedmioty w semestrze 2016Z

W dniu 05.06.2017r. zostały naliczone opłaty za powtarzane przedmioty niezaliczone w semestrze zimowym 2016 roku,

Jesienna sesja egzaminacyjna

Harmonogram jesiennej sesji egzaminacyjnej 5.09.2017 r. - 15.09.2017 r.

Wybrane Zastosowania Systemów CAD/CAM/CAE (NK 692)

Przedmiot oferowany dla kierunku MiBM w wersji obowiązkowej i obieralnej dla pozostałych kierunków.

Zaawansowane Metody CAD/CAM/CAE (NS655)

Przedmiot oferowany na studiach magisterskich jako „obowiązkowy” dla specjalności KWPI na kierunku MiBM i obieralny (w miarę wolnych miejsc) dla pozostałych specjalności i kierunków studiów magisterskich.

Wakacje w bibliotece

W okresie lipiec – sierpień – wrzesień  2017 r. Biblioteka Wydz. MEiL będzie otwarta w godz. 9:00-15:00.

Opłaty za niezaliczone przedmioty w semestrze 2016Z

W dniu 05.06.2017r. zostały naliczone opłaty za powtarzane przedmioty niezaliczone w semestrze zimowym 2016 roku,

Zaliczenie przedmiotu Economics

Zaliczenie przedmiotu Economics dla studentów MEiL oraz MCHTR i Erasmusowców odbędzie się dnia 20 czerwca,