Ogłoszenia dziekanatu

Odwołane przyjęcia studentów - Prodziekani

W dniu 18.04.2019r. zostają odwołane przyjęcia:

- Prodziekana ds. dydaktycznych prof. Macieja Jaworskiego

- Prodziekana ds. studenckich dr inż. Marty Poćwierz

Opłaty za niezaliczone przedmioty w semestrze zimowym 2018/2019

powtarzane w semestrze letnim 2018/2019 (idące co semestr)

Ogłoszenie dotyczy na razie tylko studentów będących w systemie Verbis. Studentom studiów II-go stopnia po polsku (system USOS) - opłaty zostaną naliczone w terminie późniejszym - pojawi się stosowne ogłoszenie.

Odwołane zajęcia "Podstawy gospodarki rynkowej"

W dniu 25.04.2019r. (czwartek) g. 8:00-10:00 zostają odwołane zajęcia prowadzone przez Panią dr Alinę Naruniec

Piątek za środę

W semestrze letnim 17.04.2019 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.

Wydawanie decyzji stypendium Rektora za wyniki w nauce - semestr letni 2019

Decyzje dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznanego w semestrze letnim 2019 będą wydawane w Dziekanacie w dniach 08.04.2019 -12.04.2019.

Przedsiębiorczość w praktyce

Informacja dla studentów II semestru: w dniu 8.04.br. (poniedziałek) z powodu choroby wykładowcy dr Małgorzaty Stawickiej zajęcia z przedmiotu „Przedsiębiorczość w praktyce” (sala A0 – godz. 16.00) nie odbędą się.

Odwołane przyjęcia studentów

W dniu 4.04.2019 r. dr inż. Marta Poćwierz odwołuje przyjęcia studentów.

Termin dodatkowy e-kursu "Przysposobienie biblioteczne"

został przedłużony do 07.04.19. Szczegółowe informacje na temat logowania się na Platformę Edukacyjną PW można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej PW w aktualnościach http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/640-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia-2

Podpisanie umowy o realizacji przebudowy i rozbudowy Gmachu ITC

W dniu 28 marca 2019 r. w dziekanacie Wydziału MEiL została podpisana umowa o realizacji przebudowy i rozbudowy Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej przy ul. Nowowiejskiej 21/25 pomiędzy Politechniką Warszawską – Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa a firmą BUDIMEX S.A. wybraną w trybie przetargowym negocjacji z ogłoszeniem.

Opracowanie i budowa bezzałogowego samolotu typu VTOL

Zapraszamy studentów do pracy przy realizacji projektu.

Stypendia Rektora za wyniki w nauce w semestrze 2019L - lista ostateczna

Podpisywanie decyzji stypendialnych - po pojawieniu się ogłoszenia o terminie odbioru.

Dodatkowy termin Szkolenie biblioteczne

dla studentów, którzy nie zrobili szkolenia w semestrze zimowym 2018/2019 oraz studentów przyjętych z rekrutacji od semestru letniego 2018/2019 (obowiązkowe dla studentów przyjętych po innej Uczelni).

Seminarium: Krajowe projekty badawcze finansowane z NCN

Uprzejmie zapraszamy na Seminarium Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa: 8. maja (środa) 2019 r., sala Ak, godz. 12.15.

Wyniki naboru Erasmus+

W załączeniu przedstawiamy listę wyników dodatkowego naboru na program Erasmus+.

Poprawa niezaliczonego kolokwium z Mechaniki Płynów I

Poprawa niezaliczonego kolokwium z Mechaniki Płynów I dla grupy prowadzonej w semestrze zimowym 2018/19 przez prof. Jacka Szumbarskiego obędzie się w czwartek 28 marca o godz. 18.15 w sali A4.

Pompy i urządzenia pomocnicze energetyki

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Pompy i urządzenia pomocnicze energetyki odbędzie się 26 marca 2019 w sali 408 (ITC) o godz 11:15.

NS549 Silniki tłokowe

Wykład odwołany w dniu 20.03.2019 – choroba wykładowcy.

NS620 Lotnicze silniki tłokowe

Wykład odwołany w dniu 20.03.2019 – choroba wykładowcy.

Egzamin poprawkowy z Drgań

Egzamin poprawkowy z Drgań odbędzie się dnia 28.03.2019 (czwartek) o godz. 16:15 w sali NL329.

Egzamin poprawkowy z Mechaniki Płynów I

Egzamin poprawkowy z Mechaniki Płynów I dla kierunków AiR oraz LiK odbędzie się 27 marca 2019 r. (środa) o godzinie 18.00 w sali T1.