Ogłoszenia dziekanatu

ACFD

Correction test will take place on December 18th,  2017  at 6.15 p.m.,  in room A2.

Konkurs GE Challenge

Konkurs GE Challenge dla studentów i pracowników naukowych Wydziału MEiL PW

Stypendium socjalne

Lista osób z brakującymi dokumentami do stypendium

Seminarium dyplomowe ZSL

21.11 – odwołane

Przysposobienie biblioteczne II termin

Studenci którzy nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym od 23.11.17 do 4.12.17.

Konkurs na stypendium dla uczestników studiów doktoranckich za publikacje naukowe z lat 2013-2016

Celem konkursu jest przyznanie w formie stypendiów nagród za największą sumaryczną liczbę punktów zdobytych za publikacje naukowe z lat 2013-2016 dla uczestników studiów doktoranckich. Podania z wykazem publikacji i kopiami ich pierwszych stron (zgodnie z zapisami z Regulaminu) należy złożyć w Biurze Dziekana w wersji papierowej lub drogą elektroniczną (skan) na adres e- mail: dziekan@meil.pw.edu.pl w terminie do dnia 11 grudnia 2017 roku.

Informacja dot przyjęć studentów

Prodziekan ds. dydaktycznych prof. Maciej Jaworski

Stypendium Rektora za wyniki w nauce (sem.zimowy 2017/2018)

lista przyznanych stypendiów oraz odbiór decyzji

Opłaty za niezaliczone przedmioty w semestrze letnim 2016/2017

powtarzane w semestrze zimowym 2017/2018 (idące co semestr)

Mrs. Krystyna Różycka - absence/ Nieobecność Pani Krystyny Różyckiej

Dear Emaro/Erasmus/Bilateral agreement and Robotics students,
Please be informed that I will be out of the office from November 10 to November 17, 2017 due to the business trip.

Do studentów Robotyki,
Informuję, że w dniach 10-17 listopada 2017 będę nieobecna z powodu wyjazdu służbowego.

Seminarium dyplomowe ZSL

14.11 – odwołane

Wyjazdy do NUAA - stypendia

Informacja- wszyscy studenci zainteresowani wymianą dwustronną z NUAA są proszeni o zapoznanie się z linkiem poniżej
https://www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/Oferty-stypendialne/Stypendium-na-wyjazd-do-Nanjing-University-of-Aeronautics-and-Astronautics

Open lecture on Adaptive Innovation

Dana "Keoki" Jackson, Sc. D., open lecture on Adaptive Innovation. We invite you to room 6, Gmach Aerodynamiki, date: 13 November 2017 (Monday), time: 12:00-12.30

Test diagnostyczny z wybranego języka obcego

Studenci III SEMESTRU studiów stacjonarnych polskojęzycznych Wydziału MEiL są proszeni o wykonanie testu diagnostycznego z wybranego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski) w dniach
17-26 listopada 2017.

Uroczyste przekazanie księgozbioru profesora Kauffmanna

Dnia 8 listopada 2017 r. o godz.10:30 w Bibliotece Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa odbędzie się uroczyste przekazanie księgozbioru profesora Ch. W. Kauffmanna

Seminarium dyplomowe ZSL odwołane

Seminarium dyplomowe ZSL – 7.11 – odwołane.

Godziny wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 15 listopada 2017 roku

Decyzja Rektora Politechniki Warszawskiej nr 200/2017 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ustanowienia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych w dniu 15 listopada 2017 roku.

Treść decyzji JM Rektora PW

Szkolenie w programie AutoCAD

Dla studentów Wydziału MEiL (ew. dla innych wydziałów PW w ramach wolnych miejsc).