Centrum NX-UG

Centrum Kompetencyjno-Szkoleniowe NX-Unigraphics

Centrum Kompetencyjno-Szkoleniowe NX-Unigraphics umożliwia zapoznawanie studentów z jednym z najnowocześniejszych i najbardziej rozwiniętych profesjonalnych systemów wspomagania komputerowego procesów konstruowania i wytwarzania, stosowanych w wiodących branżach przemysłu (motoryzacja, lotnictwo, kosmonautyka itp.) oraz daje studentom możliwość praktycznego wykorzystywania tego systemu przy wykonywaniu prac przejściowych i dyplomowych. Pracownicy naukowi mają możliwość wykorzystywania systemu w swych pracach naukowo-badawczych.
Ponadto Centrum oferuje usługi dotyczące szkolenia i konsultingu w zakresie wykorzystania systemu NX-Unigraphics (projektowanie: bryłowe, powierzchni, parametryczne, przetwarzanie dokumentacji 2D na 3D UG, analizy MES, programowanie obróbki na różnego typu obrabiarki NC, itp.).

Rys historyczny

Centrum zostało utworzone w 1996 roku w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (ITLiMS) przy udziale EDS Unigraphics Poland (obecnie Unigraphics Solution sp. z o.o.) i Hewlett Packard Polska. Utworzenie Centrum było kontynuacją współpracy ITLiMS z EDS Unigraphics Poland podjętej dwa lata wcześniej, w ramach której w Pracowni Systemów CAD Zakładu Podstaw Konstrukcji ITLiMS użytkowany był: Zaawansowany, zintegrowany system CAD/CAM/CAE Unigraphics.
Początkowo Centrum zostało wyposażone w nowoczesne na tamte czasy stacje robocze HP 9000/110C i HP 9000/715 oraz ploter HP Design Jet 750C, których zakup sfinansowano z grantu będącego efektem wygranego przez ITLiMS konkursu ogłoszonego przez Hewlet Packard Europe. Następnie po rozszerzeniu platformy Unigraphics o system operacyjny MS Windows, stacje te zostały zastąpione wysokowydajnymi komputerami PC.
W roku 1994 na stacjach roboczych został zainstalowany zaawansowany, zintegrowany system CAD/CAM/CAE Unigraphics w najnowszej w tamtym okresie wersji 10. Obecnie używana wersja systemu jest efektem jego ciągłego rozwoju i stanowi już 29-tą jego edycję nazywaną NX10. Czternastoletni okres użytkowania Systemu w pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej pozwolił na wykształcenie wysokiej klasy kadry specjalistów, która jest obecnie w stanie prowadzić zaawansowaną działalność dydaktyczną dla studentów i pracowników z przemysłu oraz rozwiązywać specjalistyczne zadania zgłaszane przez przemysł.

Skład osobowy Centrum

dr inż. Witold Rządkowski - kierownik

dr hab. inż. Marek Matyjewski, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski

dr inż. Agnieszka Jarzębińska-Dziegciar

dr inż Tomasz Dziewoński

dr inż. Jacek Gadomski

dr inż. Łukasz Lindstedt

dr inż Mateusz Papis

dr inż. Marta Woch

mgr inż. Dominik Jastrzębski

mgr inż. Dawid Maleszyk

mgr inż. Marcin Obszański

mgr inż. Adam Wądołowski

Adres
Centrum Kompetencyjno Szkoleniowe NX-Unigraphics
Zakład Podstaw Konstrukcji, ITLiMS
Politechnika Warszawska
00-665 Warszawa
Nowowiejska 24
e-mail: dawid.maleszyk@pw.edu.pl
tel. (+48-22) 234 71 78