Centrum NX-UG

Centrum Kompetencyjno-Szkoleniowe NX-Unigraphics

Centrum Kompetencyjno-Szkoleniowe NX-Unigraphics umożliwia zapoznawanie studentów z jednym z najnowocześniejszych i najbardziej rozwiniętych profesjonalnych systemów wspomagania komputerowego procesów konstruowania i wytwarzania, stosowanych w wiodących branżach przemysłu (motoryzacja, lotnictwo, kosmonautyka itp.) oraz daje studentom możliwość praktycznego wykorzystywania tego systemu przy wykonywaniu prac przejściowych i dyplomowych. Pracownicy naukowi mają możliwość wykorzystywania systemu w swych pracach naukowo-badawczych.
Ponadto Centrum oferuje usługi dotyczące szkolenia i konsultingu w zakresie wykorzystania systemu NX-Unigraphics (projektowanie: bryłowe, powierzchni, parametryczne, przetwarzanie dokumentacji 2D na 3D UG, analizy MES, programowanie obróbki na różnego typu obrabiarki NC, itp.).

Rys historyczny

Centrum zostało utworzone w 1996 roku w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej (ITLiMS) przy udziale EDS Unigraphics Poland (obecnie Unigraphics Solution sp. z o.o.) i Hewlett Packard Polska. Utworzenie Centrum było kontynuacją współpracy ITLiMS z EDS Unigraphics Poland podjętej dwa lata wcześniej, w ramach której w Pracowni Systemów CAD Zakładu Podstaw Konstrukcji ITLiMS użytkowany był: Zaawansowany, zintegrowany system CAD/CAM/CAE Unigraphics.
Początkowo Centrum zostało wyposażone w nowoczesne na tamte czasy stacje robocze HP 9000/110C i HP 9000/715 oraz ploter HP Design Jet 750C, których zakup sfinansowano z grantu będącego efektem wygranego przez ITLiMS konkursu ogłoszonego przez Hewlet Packard Europe. Następnie po rozszerzeniu platformy Unigraphics o system operacyjny MS Windows, stacje te zostały zastąpione wysokowydajnymi komputerami PC.
W roku 1994 na stacjach roboczych został zainstalowany zaawansowany, zintegrowany system CAD/CAM/CAE Unigraphics w najnowszej w tamtym okresie wersji 10. Obecnie używana wersja systemu jest efektem jego ciągłego rozwoju i stanowi już 29-tą jego edycję nazywaną NX10. Czternastoletni okres użytkowania Systemu w pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej pozwolił na wykształcenie wysokiej klasy kadry specjalistów, która jest obecnie w stanie prowadzić zaawansowaną działalność dydaktyczną dla studentów i pracowników z przemysłu oraz rozwiązywać specjalistyczne zadania zgłaszane przez przemysł.

Skład osobowy Centrum

dr inż. Witold Rządkowski - kierownik
prof. nzw. dr hab. inż. Stanisław Bogdański
prof. nzw. dr hab. inż. Marek Matyjewski
prof. nzw. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski
dr inż. Agnieszka Jarzębińska-Dziegciar
dr inż. Jacek Gadomski
dr inż. Łukasz Lindstedt
dr inż. Witold Mirski
dr inż. Witold Skórski
mgr inż. Marcin Obszański
mgr inż. Adam Wądołowski
inż. Dawid Maleszyk - administrator sieci

Adres
Centrum Kompetencyjno Szkoleniowe NX-Unigraphics
Zakład Podstaw Konstrukcji, ITLiMS
Politechnika Warszawska
00-665 Warszawa
Nowowiejska 24
e-mail: CentrumUG(at)meil.pw.edu.pl
tel. (+48-22) 234 71 78, fax. 621 54 63