Dydaktyka

Obszary działalności dydaktycznej:

  • Podstawy konstrukcji maszyn
  • Zapis konstrukcji CAD
  • Zintegrowane systemy komputerowe CAD/CAM/CAE
  • Niezawodność, ryzyko, bezpieczeństwo
  • Teoria i budowa jachtów

Studia podyplomowe:

  • Akademia 3D - projektowanie i druk 3D

Pracownie komputerowe:

  • Centrum kompetencyjno szkoleniowe NX/UNIGRAPHICS
  • Pracownia zintegrowanych systemów CAD/CAM/CAE
  • Pracownia CAD