Dydaktyka

Obszary działalności dydaktycznej:

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Zapis konstrukcji CAD
 • Zintegrowane systemy komputerowe CAD/CAM/CAE
 • Niezawodność, ryzyko, bezpieczeństwo
 • Teoria i budowa jachtów

Studia podyplomowe:

 • Akademia 3D - projektowanie i druk 3D
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Nowoczesne metody projektowania z zastosowaniem zaawansowanych technik CAD/CAM/CAE

Prowadzone szkolenia:

Programu AutoCAD

Pracownie komputerowe:

 • Centrum kompetencyjno szkoleniowe UNIGRAPHICS
 • Pracownia zintegrowanych systemów CAD/CAM/CAE
 • Pracownia CAD

Zakład Podstaw Konstrukcji sprawuje opiekę merytoryczną i organizacyjną nad specjalnością Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, prowadzoną na studiach podyplomowych. Prowadzi też niektóre z przedmiotów, przewidzianych w programie tych studiów. Są to:

 • Problematyka Bezpieczeństwa
 • Metody Analizy Ryzyka Zawodowego
 • Podstawy Analizy Niezawodności
 • Niezawodność Człowieka