Tadeusz Szopa

Tadeusz Szopa

prof. dr hab. inż. Tadeusz Szopa

Adres:
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa

Telefon: (+48 22) 234 73 63
Fax: (+48 22) 621 54 63
E-mail: tszopa(at)meil.pw.edu.pl

Stanowisko w Politechnice Warszawskiej oraz pełnione funkcje

 • Profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej
 • Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa i Niezawodności w ITLiMS PW
 • Kierownik studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykładane przedmioty

 • Metody analizy ryzyka zawodowego (studia podyplomowe)
 • Podstawy Analizy Niezawodności (studia podyplomowe)
 • Problematyka Bezpieczeństwa (studia podyplomowe)
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn III (studia stacjonarne)

Zainteresowania naukowe

 • Probabilistyczne modelowanie zjawisk i procesów zachodzących w systemach człowiek-technika-otoczenie
 • Metody modelowania i analizy ryzyka i niezawodności
 • Analiza ryzyka zawodowego
 • Podstawy nauki o bezpieczeństwie

Wybrane publikacje

 • Niezawodność i bezpieczeństwo. Rozdział w: Podstawy Konstrucji Maszyn, t. I, WNT, Warszawa 1999.
 • The principles of safety modelling. The Archive of Mechanical Engineering, 1998, 2.
 • Statistical risk analysis in glider flight. The Archive of Mechanical Engineering, 1998, 4.
 • Wybrane Problemy nauki o bezpieczeństwie. Zag. Ekspolat. Masz., 2002, 1.
 • Możliwości analizy ryzyka w przypadku nadzwyczajnych zagrożeń. Mat. konf. "Współczesne problemy ekstremalnych zagrożeń środowiska", IMiGW, Warszawa 2001.
 • Mapy terytorialnego rozkładu ryzyka. Wyd. EDURA, 2004 (współaut.: M. Dietrich, E.W. Roguski, J. Wolanin, M. Matyjewski).
 • Probabilistyczna metoda modelowania i badań wypadków. Zag. Eksploat. Masz., 2005, 2.
 • Możliwość wykorzystania probabilistycznego modelowania w praktyce działania służb ratowniczych. Zag. Eksploat. Masz., 2005, 3.

Udział w projektach badawczych

 • Kierownik grantu "Opracowanie metodyki tworzenie map ryzyka i zagrożeń na terytorium kraju" (2002-2004)
 • Kierownik zadania w projekcie celowym zamawianym "Statystyczne i probabilistyczne metody modelowania i analizy wypadków przy pracy" (2001-2003)
 • Udział w grancie MNiSZW „Ryztko jako kryterium projektowania maszyn oceanotechnicznych”. P. Sz. (2005-2006).
 • Kierownik zadania: wstępne studia dotyczące niezawodności funkcjonowania systemu miejskiego indywidualnego transportu estakadowego. Grant rektorski 2006
 • Wstępne studia dotyczące niezawodności funkcjonowania systemu miejskiego indywidualnego transportu estakadowego i bezpieczeństwa ludzi korzystających z takiego rodzaju transportu. Praca wykonana w ramach grantu rektorskiego w r. 2006 (wspólnie z dr. Stanisławem Suchodolskim).

Tematyka prowadzonych prac naukowych

 • Bezpieczeństwo ludzi w miejskim indywidualnym transporcie estakadowym
 • Niezawodność funkcjonowania systemu miejskiego indywidualnego transportu estakadowego
 • Metody analizy ryzyka zawodowego

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

 • Przewodniczący Zespołu Bezpieczeństwa w Komitecie Budowy Maszyn PAN
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności

Hobby

 • Muzyka