Zakłady dydaktyczne

W swojej obecnej strukturze organizacyjnej Instytut składa się z siedmiu Zakładów: