Osoby odpowiedzialne za wydziałowe IT

Zakres odpowiedzialności Osoba E-mail
Strony WWW
Strony Wydziału MEiL
(https://www.meil.pw.edu.pl)
Maciej Zasuwa
Grzegorz Świętoń
adminwww@meil.pw.edu.pl
Strony Instytutu ITLiMS
(https://www.meil.pw.edu.pl/itlims)
Maciej Zasuwa
Grzegorz Świętoń
adminwww@meil.pw.edu.pl
Strony Instytutu ITC
(http://www.itc.pw.edu.pl)
Jerzy Kuta jkuta@itc.pw.edu.pl
Strony
Zakładów
ZA Stanisław Gepner sgepner@meil.pw.edu.pl
ZAiOL Maciej Zasuwa
Grzegorz Świętoń
adminwww@meil.pw.edu.pl
ZChiEB Andrzej Grzebielec Andrzej.Grzebielec@itc.pw.edu.pl
ZM Krzysztof Rogowski krogowski@meil.pw.edu.pl
ZPK    
ZRUE Sławomir Bielecki slawbiel@itc.pw.edu.pl
ZSiŚ Tomasz Goetzendorf-Grabowski tgrab@meil.pw.edu.pl
ZT Karol Pietrak karol.pietrak@itc.pw.edu.pl
ZTMiR Marek Surowiec msurowiec@meil.pw.edu.pl
ZWMiK Paweł Wymysłowski pwymyslo@meil.pw.edu.pl
Serwery pocztowe, wifi
Serwery pocztowe MEiL
(domena meil.pw.edu.pl) 
Artur Kańczugowski admin@meil.pw.edu.pl
Serwery pocztowe ITC
(domena itc.pw.edu.pl)
Dariusz Kisiel
Ireneusz Piątek
darek@itc.pw.edu.pl
irek@itc.pw.edu.pl
Infrastruktura
Pełnomocnik Dziekana
(informatyzacja Wydziału, kontakty z CI PW)
Jerzy Kuta jkuta@itc.pw.edu.pl
Sprzęt i infrastruktura ITC Dariusz Kisiel
Ireneusz Piątek
darek@itc.pw.edu.pl
irek@itc.pw.edu.pl
Sprzęt i infrastruktura ITLiMS Mateusz Chojnowski
Bernard Makowski
mateo@meil.pw.edu.pl
benek@meil.pw.edu.pl