ZAiOL

ZAiOL

Zakład Automatyki i Osprzętu Lotniczego

W Zakładzie prowadzona jest działalność badawcza i dydaktyczna z zakresu: lotniczych układów pokładowych, symulacji układów i symulatorów, układów nawigacyjnych, autopilotów, teorii sterowania, urządzeń automatyki przemysłowej oraz unikatowych urządzeń pomiarowo-kontrolnych dla przemysłu.
Tradycja obecnego Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego sięga roku 1957, kiedy to z Katedry Budowy Samolotów ówczesnego Wydziału Lotniczego Politechniki Warszawskiej została wyodrębniona Katedra Osprzętu Lotniczego. Inicjatorem jej utworzenia był prof. inż. Kazimierz Głębicki, który został też jej pierwszym kierownikiem. W roku 1971, w wyniku reorganizacji na wydziałach Politechniki Warszawskiej z połączenia katedr powstały instytuty a w nich utworzono zakłady. Powstał Instytut Techniki Lotniczej i Hydroaeromechaniki, a w nim Zakład Osprzętu Lotniczego pod kierownictwem prof. Kazimierza Głębickiego. W roku 1975 w wyniku połączenia Instytutu Techniki Lotniczej i Hydroaeromechaniki z Instytutem Mechaniki Stosowanej powstał Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej. Nazwa Zakładu Osprzętu Lotniczego została zmieniona na Zakład Automatyki i Osprzętu Lotniczego. Po przejściu na emeryturę prof. Kazimierza Głębickiego kierownikiem Zakładu został doc. dr inż. Jerzy Kręcisz. W 1979 roku doc. dr inż. Jerzy Kręcisz zginął w wypadku samochodowym. Po jego tragicznej śmierci kierownikiem Zakładu do września 1988 r. był prof. dr hab. inż. Ryszard Vogt. W latach 1988 - 1999 r. pracami Zakładu kierował doc. dr inż. Wiesław Łucjanek. Od 1.IX.1999 r. kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz.