Oferta studiów doktoranckich

W zakładzie Mechaniki  realizowane są prace doktorskie z zakresu Biomechaniki, Lotnictwa, Siłowni Wiatrowych oraz innych zagadnień inżynierskich. Prace te mogą być powiązane z grantami badawczo-naukowymi lub realizowane jako indywidualne tematy. Szczegółowych informacji na temat studiów doktoranckich w zakładzie Mechaniki udziela prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Maroński.

W ramach badań naukowych prowadzonych w zakładzie Mechaniki istnieje możliwość realizowania prac doktorskich we współpracy z Instytutem Techniki Lotniczej Niemieckiej Agencji Kosmicznej - DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) w zakresie modelowania ruchu statków powietrznych oraz identyfikacji parametrycznej. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela
dr inż. Piotr Lichota.

zm_intro

 

Tematy prac doktorskich dotyczące siłowni wiatrowych o pionowej osi obrotu VAWT mogą być realizowane w ramach współpracy naukowej z Zakładem Energetyki Wiatrowej Duńskiego Uniwersytetu Technicznego – DTU (Technical University of Denmark). Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela dr inż. Krzysztof Rogowski

Przykładowe tematy prac doktorskich z zakresu energetyki wiatrowej:

  1. Projekt turbiny wiatrowej pracującej w warunkach ekstremalnych
  2. Actuator Line Model for the Darrieus Wind Turbine
  3. Badania eksperymentalne i numeryczne flatteru