dr inż. Mariusz Jacewicz

M.Jacewicz

Zainteresowania naukowe:

 • aerodynamika i mechanika lotu
 • modelowanie i symulacja w środowisku MATLAB/SIMULINK
 • układy nawigacji bezwładnościowej
 • teoria sterowania
 • symulacje Monte-Carlo

Publikacje:

 • Głębocki Robert, Jacewicz Mariusz, Ożóg Rafał: Monte-Carlo Based Lateral Thruster Parameters Optimization for 122 mm Rocket, w: Automation 2020: Towards Industry of the Future. Proceedings / Szewczyk Roman, Zieliński Cezary, Kaliczyńska Małgorzata ( red. ), Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 1140, 2020, ISBN 978-3-030-40970-8, ss. 125-134
 • Głębocki Robert, Jacewicz Mariusz: Parametric Study of Guidance of a 160-mm Projectile Steered with Lateral Thrusters , w: Aerospace, vol. 61, nr 7(5), 2020, ss. 1-26
 • Głębocki Robert, Jacewicz Mariusz: Sensitivity Analysis and Flight Tests Results for a Vertical Cold Launch Missile System, w: Aerospace, vol. 7, nr 12, 2020, ss. 1- 41
 • Jacewicz Mariusz, Głębocki Robert, Ożóg Rafał: Use of Wind Tunnel Measurements Data in Cold Launched Missile Flight Simulations, w: Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 24, nr 1, 2020, ss. 49-60
 • Lichota Piotr, Szulczyk Joanna, Jacewicz Mariusz: Spinning gasodynamic projectile system identification experiment design, w: Aircraft Engineering and Aerospace Technology, vol. 92, nr 3, 2020, ss. 452-459
 • Ożóg Rafał, Jacewicz Mariusz, Głębocki Robert: Modified trajectory tracking guidance for artillery rocket, w: Journal of Theoretical and Applied Mechanics, vol. 58, nr 3, 2020, ss. 611-622
 • Szklarski Adrian, Jacewicz Mariusz, Głębocki Robert: Impact point prediction guidance parametric studyfor 155 mm rocket assisted artillery projectilewith lateral thrusters, w: Archive of Mechanical Engineering, vol. 67, nr 1, 2020, ss. 31-56
 • Ożóg Rafał, Jacewicz Mariusz, Głębocki Robert: Side Thrusters Firing Logic for Artillery Rocket, 2019, 5th CEAS Specialist Conference on Guidance, Navigation & Control (Euro GNC 2019) 2019, raport naukowo-badawczy
 • Głębocki Robert, Jacewicz Mariusz: Analysis of the cold launch method of a research rocket, w: Mechanika w lotnictwie ML-XVIII 2018 / Sibilski Krzysztof ( red. ), vol. 1, 2, 2018, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, ISBN 978-83-952553-0-4, ss. 127-138
 • Głębocki Robert, Jacewicz Mariusz, Ożóg Rafał: Some problems of Aerodynamic and Lateral-Jet Blended Control for the Surface-to-Air Missile, w: Advances in Automation, Robotics and Measurement Techniques / Szewczyk Roman, Zieliński Cezary, Kaliczyńska Małgorzata, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 743, 2018, ISBN 978-3-319-77178-6, ss. 308-316
 • Głębocki Robert, Jacewicz Mariusz, Szklarski Adrian: Miniature Bomb Concept For Unmanned Aerial Vehicles, w: Archive of Mechanical Engineering, vol. 65, nr 3, 2018, ss. 379-397
 • Głębocki Robert, Jacewicz Mariusz: Navigation for Satellite Formation Flying, w: Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, vol. 9, nr 2(32), 2018, ss. 9-26
 • Głębocki Robert, Jacewicz Mariusz: Simulation study of a missile cold launch system, w: Journal of Theoretical and Applied Mechanics, vol. 56, nr 4, 2018, ss. 901-913
 • Głębocki Robert, Jacewicz Mariusz: System pionowego startu rakiety z wykorzystaniem sterowania gazodynamicznego , w: Problemy Techniki Uzbrojenia, vol. 47, nr 145, 2018, ss. 25-46
 • Głębocki Robert, Jacewicz Mariusz: Satellite formation flight vision navigation system, w: Proceedings of the 55th AIAA Aerospace Science Meeting, 2017, American Institute of Aeronautics and Astronautics, ISBN 978-1-62410-447-3, ss. 1-7
 • Głębocki Robert, Jacewicz Mariusz: Vision based navigation for satellite docking, w: Journal of KONES, vol. 24, nr 1, 2017, ss. 189-203
 • Głębocki Robert, Jacewicz Mariusz: System nawigacji wizyjnej na potrzeby serwisowania satelitów, w: Mechanika w lotnictwie: ML-XVII 2016, T1 / Sibilski Krzysztof ( red. ), 2016, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, ISBN 978-83-932107-8-7, ss. 89-102
 • Żugaj Marcin, Bibik Przemysław, Jacewicz Mariusz: UAV Aircraft Model For Control System Failures Analysis, w: Journal of Theoretical and Applied Mechanics, vol. 54, nr 4, 2016, ss. 1405-1415
 • Głębocki Robert, Jacewicz Mariusz: Navigation for Satellites, w: Challenges in Automation, Robotics and Measurement Techniques. Proceedings of AUTOMATION-2016, March 2-4, 2016, Warsaw, Poland / Szewczyk Roman, Zieliński Cezary, Kaliczyńska Małgorzata, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 440, 2016, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319- 29356-1, ss. 647-658
 • Głębocki Robert, Jacewicz Mariusz: Dynamics and control of vehicle with vision based navigation system, w: Dynamical Systems Control and Stability / Awrejcewicz Jan [i in.] ( red. ), 2015, ARSA Druk i Reklama, ISBN 978-83-7283- 708-0, ss. 221-229

Udział w projektach badawczych:

 • UWSR – Rozwój technologii układów wykonawczych sterowania dla rakiet/ Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu Nr 8/2016 na podstawie Umowy nr DOB-BIO8/10/01/2016 (okres realizacji projektu: 27.12.2016 r. – 26.05.2020 r.)
 • SATSerwis – System nawigacji wzajemnej satelitów na potrzeby ich serwisowania na orbicie oraz lotu w formacji Projekt finansowany w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na podstawie Umowy nr PBS2/B3/17/2013 (okres realizacji projektu: 01.09.2013 r. – 30.11.2016 r.)
 • MYSTERY – Metodyka syntezy systemu sterowania statkiem powietrznym z uwzględnieniem sytuacji podwyższonego ryzyka. Projekt realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na podstawie Umowy nr PBS2/B6/19/2013 (okres realizacji projektu: 01.10.2013 r. – 30.09.2016 r.

Kursy:

 • Program Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych
 • Kurs programu AutoCAD
 • Kurs programu Siemens NX