Zakończone projekty badawcze

Zakończone projekty badawcze

 System przewidywania rozwoju przypowierzchniowych pęknięć zmęczeniowych w szynach kolejowych

 Data rozpoczęcia: 1.08.2001, data zakończenia: 31.07.2005

 Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. S. Bogdański

 Grant KBN nr: 8 T07A 017 21

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Teoretyczne i doświadczalne badanie, projektowanie i wytworzenie prototypu sztucznego dysku międzykręgowego nowej generacji o podwyższonych właściwościach

 Data rozpoczęcia: 1.10.2001, data zakończenia: 30.09.2004

 Kierownik: prof. dr hab. inż. Marek Dietrich

 Program Priorytetowy „Nowoczesne Środki Transportu"

 Grant KBN nr: 7 T11E 027 21

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Projekt celowy zamawiany “System analizy wydarzeń wypadkowych w środowisku pracy dla potrzeb profilaktyki” koordynowany przez CIOP.
Zadanie: Statystyczne i probabilistyczne metody modelowania i analizy wypadków przy pracy,

 Data rozpoczęcia: 01.10.2001; data zakończenia 14.03.2004

 Kierownik zadania: prof. dr hab. inż. Tadeusz Szopa

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Opracowanie metodyki tworzenia map ryzyka i zagrożeń na terytorium kraju.

 Projekt realizowany wspólnie z pracownikami SGSP.

 Data rozpoczęcia: 01.02.2002; data zakończenia 31.12.2003

 Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Szopa

 Grant KBN nr 0 T00A 009 22

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Temat: Budowa modelu rozwoju pęknięć zmęczeniowych typu “squat” w główkach szyn kolejowych na podstawie badań eksperymentalnych oraz symulacji komputerowych.

 data rozpoczęcia: 01.02.2001, data zakończenia: 31.12.2003

 Kierownik: dr inż. Paweł Pyrzanowski

 Grant KBN nr 8 T07A 01220

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Elastooptyczny pomiar stanu naprężenia w elementach mostu Siekierkowskiego w trakcie przesuwania i podwieszania

 Praca dla Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

 Data rozpoczęcia: 4.05.2001, data zakończenia: 15.09.2002

 Kierownik pracy: prof. dr hab. inż. Jacek Stupnicki

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Metody oceny skutków przebiegu wypadków drogowych oraz możliwości poprawy bezpieczeństwa biernego w ruchu drogowym.

 Data rozpoczęcia:01.02.1999, data zakończenia: 31.12.2001

 Kierownik projektu: dr inż. Marek Matyjewski

 Grant KBN nr 9 t12C 004 16

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Analiza pracy łożysk porowatych nowej generacji

 Data rozpoczęcia: 01.04.1999, data zakończenia: 31.12.2001

 Kierownik: dr hab. inż. Karol Krzemiński

 Grant KBN nr: 7 T07C 019 16

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Projektowanie nowej generacji endoprotez z uwzględnieniem cech anatomicznych, reologicznych i adaptacji funkcjonalnej tkanek kostnych

 Data rozpoczęcia: 1.08.1997, data zakończenia: 31.01.2001

 Kierownik: prof. dr hab. inż. Marek Dietrich

 Projekt stowarzyszony z projektem UE BRITE – ICON

 (ICON - CIG funded supporting research project)  

 Grant KBN nr: 8 T11E 011 13

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Projekt stowarzyszony z projektem UE BRITE – ICON

 (ICON - CIG funded supporting research project)

 Modelling the growth of rolling contact fatigue cracks with the use of numerical simulation and multi-axial fatigue crack growth data

 (Modelowanie rozwoju pęknięć zmęczeniowych w strefie kontaktu z wykorzystaniem numerycznej symulacji obciążeń i zmęczeniowych testów materiałowych)

 Zrealizowany w latach 1999 – 2001.

 Partner zagraniczny: Mechanical Engineering Department, The University of Sheffield, UK - Prof. M. W. Brown.

 Kierownik i wykonawca ze strony polskiej: prof. dr hab. inż. S. Bogdański,

 (patrz opis).

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Wpływ cech geometrycznych pęknięć zmęczeniowych, wzajemnego oddziaływania ich powierzchni oraz struktury warstwy wierzchniej na rozwój pęknięć zmęczeniowych w strefie kontaktu

 Data rozpoczęcia: 1998, data zakończenia: 2000

 Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jacek Stupnicki

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Predicting the behaviour of shallow-angle rolling contact fatigue (RCF) cracks in rails using 2 & 3 dimensional FE stress analysis and multi axial fatigue crack growth rate data

 Zrealizowany w latach 1998 – 1999.

 Kontraktor i wykonawca z polskiej strony: prof. dr hab. inż. S. Bogdański,

 (patrz opis).

 Projekt zrealizowany w ramach międzynarodowej współpracy naukowej pomiędzy Prof. S. Bogdańskim i Prof. M. W. Brownem. Dofinansowanie KBN nr PW-NN/WZ/32/090/98 w ramach umów międzyrządowych