Asystent naukowy

Praca na stanowisku asystenta naukowego w projekcie pt.: Manufacturing technology of building products made of ecological high performance fibre composites with encapsulated PCM for the NZEB application, HEMP4NZEB.

Szczegółowe informacje:

application/pdf ogloszenie m-Era nr 4 (134,14 kB, 28/09/2023 09:39)