Postępowania doktorskie

mgr inż. Artur Mościcki

Mechanizm zniszczenia materiałów komórkowych wykonanych ze spienionego szkła

mgr inż. Jakub Kajurek

Dostosowanie podstawowych parametrów fali akustycznej oraz geometrii stosu do wydajności chłodniczej termoakustycznego urządzenia chłodniczego z falą stojącą zasilanego przetwornikiem elektroakustycznym

mgr inż. Anna Sobotka

Modelowanie prognostyczne cen energii elektrycznej na rynku polskim

mgr inż. Jakub Bachanek

Experimental and numerical study on direct-injection sprays  formed under flash-boiling conditions

mgr inż. Krzysztof Kurec

The influence of car body moving surfaces on the car aerodynamics

mgr inż. Adrian Trzeciak

Badania procesu pulsacyjnego spalania

mgr inż. Paweł Domitr

Metodyka wykonywania obliczeń najlepszego szacowania wraz z oceną niepewności na podstawie metod wstecznej kwantyfikacji niepewności

mgr inż. Eleonora Skrzypek

Thermo-hydraulic modeling of a steel metal layer on top of a corium pool in a PWR under severe accident conditions

mgr inż. Michał Guzek

System optymalizacji pracy Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej

mgr inż. Paweł Zakrzewski

An Agile Framework Application for Safety Critical Software Development in Avionics

mgr inż. Dominik Jastrzębski

Personalizacja kształtu numerycznych modeli człowieka wykorzystywanych w analizach zderzeń z udziałem pieszych

mgr inż. Przemysław Drężek

Surrogate model-based aerodynamic optimization of aircraft engine air- intake duct

mgr inż. Rafał Rogóż

The influence of flash-boiling effect on droplet size distributions of low-pressure sprays under various ambient pressures and fluid temperatures

mgr inż Arkadiusz Przychodzień

Metoda określania optymalnej strategii realizacji zobowiązań podjętych w ramach aukcji oraz wtórnego rynku mocy

mgr inż. Łukasz Złoty

Wpływ otworów odciążających w wirnikach pomp wirowych na zdolności ssawne oraz sprawność pompy

mgr inż. Konrad Motyliński

Modelowanie dynamiki pracy modułów do produkcji wodoru lub energii elektrycznej i ciepła, opartych na stałotlenkowych ogniwach elektrochemicznych

mgr inż. Piotr Chmielewski

Modelowanie trajektorii ataku amunicji krążącej

mgr inż. Kamila Stryczniewicz

Autonomous Underwater Vehicle dynamics and predictions of AUV's hydrodynamic characteristics based on surrogate model

mgr inż. Marek Stepnowski

Lokalizacja uszkodzeń powierzchni za pomocą metody tomografii rezystancyjnej w cienkich warstwach grafenowych/grafitowych

mgr inż. Mariusz Kowalski

Badanie i optymalizacja struktury nośnej kadłuba dla 2-silnikowego samolotu pasażerskiego z napędem hybrydowym