Dwa projekty badawcze połączone z realizacją pracy magisterskiej

Dwa projekty badawcze połączone z realizacją pracy magisterskiej dotyczące Obliczeniowej Mechaniki Płynów

  1. Opracowanie modelu hybrydowego RANS/LES sprzężonego z modelem przejścia laminarno-turbulentnego.

    Celem jest opracowanie modelu hybrydowego RANS/LES (ang. Reynolds-averaged Navier-Stokes/Large Eddy Simulation) połączonego z modelem przejścia laminarno-turbulentnego w analizie przepływów turbulentnych i przepływów z przejściem laminarno-turbulentnym do zastosowań w technice lotniczej (patrz załącznik).

    application/pdf OPUS16_MasterThesis_Project_SK (64,29 kB, 2/09/2021 12:40)
  2. Badania i opracowanie pracy magisterskiej pt. Badania oddziaływania fal akustycznych na niestabilności w warstwie przyściennej bazując na numerycznych rozwiązaniach równań Naviera-Stokesa.

    Badania mają na celu lepsze zrozumienie mechanizmu utraty stabilności przepływu na wskutek oddziaływania fal akustycznych. Badania zostaną przeprowadzone w oparciu o rozwiązania przepływowe uzyskane poprzez bezpośrednie rozwiązanie równań Naviera-Stokesa (DNS) oraz rozwiązania przepływowe uzyskane przy użyciu metody dużych wirów (LES). (patrz załącznik).

    application/pdf OPUS16_MasterThesis_Project_ZR (64,21 kB, 2/09/2021 12:40)