Informacja o rozstrzygnięciu konkursu - oferta pracy w projekcie badawczym

Oferta pracy w projekcie badawczym NCN OPUS w Zakładzie Termodynamiki ITC

W związku z realizacją projektu pt.: Badania wymiany ciepła i wilgoci w wielowarstwowym ubraniu ochronnym poddanym obciążeniom cieplnym i parowym (Studies on heat and moisture transfer in multi-layer protective clothing subjected to thermal and steam loads) finansowanego w ramach konkursu NCN OPUS 19 poszukiwane są trzy osoby do pracy w projekcie na stanowiskach student/doktorant. Szczegóły oferty zamieszczono w załączonym pliku:

Oferty współpracy (CV wraz z listem motywacyjnym oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i osiągnięcia naukowe) należy przesłać na e-mali: piotr.lapka@pw.edu.pl do 31.05.2021r do godziny 23:59. Konkurs będzie rozstrzygnięty do 7.06.2021r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika projektu dr. hab. inż. Piotra Łapki, prof. uczelni (piotr.lapka@pw.edu.pl).

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z „Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf).

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu z dnia 24 maja 2021 r. o stypendia dla doktorantów/studentów wypłacane w ramach projektu badawczego pt.: Badania wymiany ciepła i wilgoci w wielowarstwowym ubraniu ochronnym poddanym obciążeniom cieplnym i parowym finansowanego w ramach konkursu NCN OPUS 19.

Wpłynęły dwa zgłoszenia. Oba spełniły minimalne wymagania. Stypendia otrzymywać będą:

  • inż. Fabian Dietrich
  • inż. Mateusz Wendołowicz