Konkurs na stanowisko Stypendysta/Student/Doktorant w projekcie badawczym NCN OPUS 23 - rozstrzygnięcie

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu z dnia 19 stycznia 2023 r. na stypendia dla doktorantów/studentów wypłacane w ramach projektu badawczego pt.: Badanie procesu krzepnięcia i topnienia materiału zmiennofazowego wypełniającego piankę metaliczną o otwartych porach (Investigation of the melting and solidification process of PCM immersed in the open-cell metal foam) finansowanego w ramach konkursu NCN OPUS 23.

W konkursie wpłynęły dwa zgłoszenia na stanowisko II (badania o charakterze eksperymentalnym). Komisja konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu stypendium panu Wojciechowi Walickiemu.

Konkurs na stanowisko I (analizy numeryczne) nie został rozstrzygnięty.